-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-11-21- 2023-12-21)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-12-21 17:39:39 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Энхжаргал
Нэхэмжлэгч: З.Төгсжаргал
Нэхэмжлэгч: З.Түмэнжаргал
Нэхэмжлэгч: З.Түвшинжаргал
Хариуцагч: Ц.Булганчимэг
Хариуцагч: Б.Пүрэвсүрэн
М.Оюунцэцэг
2024-01-11 18:17 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
2 2023-12-21 15:33:20 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: У.Сарантуяа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Ариунхууль
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Л.Оюунсувд
Хариуцагч: Миракллэнд ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Долгорсүрэн
Б.Номин
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
3 2023-12-20 17:40:02 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Халиунаа, Б.Амарзаяа нар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Содболд
Хариуцагч: Г.Нандинсүрэн
Т.Жавхлантөгс
2023-12-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2023-12-20 13:13:13 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Сайнжаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Анар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
Хариуцагч: Транскапитал ББСБ ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Итгэл
Хариуцагч: Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Засаг дарга, ИТХурал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Мөнхцэцэг, Э.Батмөнх
Т.Жавхлантөгс
2023-12-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
5 2023-12-20 11:15:21 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Сервит
Д.Алтантуяа
2023-12-20 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2023-12-20 10:45:55 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Байгальмаа
Д.Алтантуяа
2023-12-20 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2023-12-20 10:29:31 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Баярмаа
Д.Алтантуяа
2023-12-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2023-12-20 10:10:54 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Алтантуул
Д.Алтантуяа
2023-12-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2023-12-19 16:56:18 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Цементшохой ТӨХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Наранцай
Хариуцагч: М.Соёлсайхан
Т.Жавхлантөгс
2024-01-15 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
10 2023-12-19 16:24:24 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Саруул
Хариуцагч: Ш.Хулан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Баясгалан
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Пүрэвбаатар, Д.Төмөрбаатар нар
Т.Жавхлантөгс
2023-12-19 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
11 2023-12-19 16:00:28 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Г.Мөнгөн-Од
М.Оюунцэцэг
2023-12-19 14:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2023-12-19 15:57:28 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Р.Норжмаа
М.Оюунцэцэг
2023-12-19 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2023-12-19 15:55:29 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Мөнгөндуулга
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Мөнгөнтуяа
Хариуцагч: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих анги
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Чулуунцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Туяацэцэг
Б.Номин
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
14 2023-12-19 15:49:47 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Мөнхбаяр
Хариуцагч: Шарын гол энерго ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Цэрэндагва
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Батболд
Өмгөөлөгч: Б.Цэдэндамбаа
Т.Жавхлантөгс
2024-01-02 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
15 2023-12-19 15:46:23 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Оюунчимэг
Т.Жавхлантөгс
2023-12-19 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 140 хурал байна.