-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-06-10- 2023-07-10)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-07-07 15:52:24 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дарханы дулааны сүлжээ ТӨХК
Хариуцагч: М.Мөнхзул
З.Тунгалагмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
2 2023-07-07 15:43:01 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хараа СӨХ
Хариуцагч: М.Мөнхзул
З.Тунгалагмаа
2023-07-07 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2023-07-07 12:20:12 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Х.Асемгүль
З.Тунгалагмаа
2023-07-19 15:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
4 2023-07-07 11:58:06 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Э.Сэргэлэн
З.Тунгалагмаа
2023-07-07 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2023-07-07 11:21:40 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Баттулга
Хариуцагч: М.Цолмон
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: З.Энхтуяа
З.Тунгалагмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
6 2023-07-06 14:39:31 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Отгонжаргал
Хариуцагч: О.Энхбаяр
З.Тунгалагмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
7 2023-07-06 13:58:33 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Сансар
Хариуцагч: Т.Тунгалаг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Анар
З.Тунгалагмаа
2023-07-19 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
8 2023-07-06 10:20:21 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Хишигжаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Амгаланбаатар
Хариуцагч: Н.Ганбат
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
З.Тунгалагмаа
2023-07-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
9 2023-07-04 17:51:18 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Нарантуяа
З.Тунгалагмаа
2023-07-03 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2023-07-04 17:48:40 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Б.Цэрэнжамц
З.Тунгалагмаа
2023-07-03 09:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2023-07-04 17:45:48 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Сүхбаатар
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ЕБ-ын 6 дугаар сургууль
Хариуцагч: Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын засаг дарга
З.Тунгалагмаа
2023-09-14 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
12 2023-07-03 10:23:47 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: П.Гантогтох
З.Тунгалагмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
13 2023-07-03 10:04:58 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: М.Мөнхнасан
З.Тунгалагмаа
2023-07-03 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2023-07-03 09:32:36 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Замтын даваа ХХК
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Пүрэвжав
З.Тунгалагмаа
2023-07-03 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2023-06-30 17:37:20 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Капитал банк ХХК дахь банкны эрх хүлээн авагч
Хариуцагч: Ш.Одгэрэл
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Ган-Эрдэнэ
З.Тунгалагмаа
2023-06-30 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/

Нийт 143 хурал байна.