-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-05-26- 2023-06-26)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-06-26 14:53:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Их торгоны зам ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Дуламсүрэн
Хариуцагч: А.Дарханбаатар
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Дэлгэрнаран
Д.Алтантуяа
2023-10-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
2 2023-06-26 14:46:32 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Тунгалаг
Хариуцагч: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар дөрвөн зуун дөчин тавдугаар нээлттэй хорих анги
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Н.Бадамханд
Т.Жавхлантөгс
2023-08-21 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
3 2023-06-26 14:42:53 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Голомт банк ХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ө.Ганзориг
Хариуцагч: Л.Лхагвацэнд
М.Оюунцэцэг
2023-09-22 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
4 2023-06-26 14:07:23 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Херотранс ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Гантулга
Хариуцагч: Ж.Бүрэнбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Содболд
Т.Жавхлантөгс
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгч болон шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлт гаргасан
5 2023-06-26 12:40:32 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Цэцгээ
Хариуцагч: Б.Отгонцэцэг
М.Оюунцэцэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
6 2023-06-26 12:35:42 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Ганчимэг
М.Оюунцэцэг
2023-06-26 11:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2023-06-26 12:33:35 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: И.Оюунчимэг
Т.Жавхлантөгс
2023-06-26 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2023-06-26 12:30:21 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Я.Хишигт
Т.Жавхлантөгс
2023-06-26 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2023-06-26 12:25:12 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Нарантуяа
Т.Жавхлантөгс
2023-06-26 10:45 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
10 2023-06-26 12:15:49 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Я.Жапай
Т.Жавхлантөгс
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
11 2023-06-26 11:38:17 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Т.Нарангэрэл
Т.Жавхлантөгс
2023-06-26 09:45 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2023-06-26 11:10:21 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Энхбаяр, Ч.Мөнхтуяа нар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Алтангэрэл
Хариуцагч: Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар дөрвөн зуун дөчин тавдугаар нээлттэй хорих анги
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Хишигжаргал
Т.Жавхлантөгс
2023-06-26 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2023-06-26 10:52:54 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Мушелхаан
З.Тунгалагмаа
2023-06-26 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2023-06-26 10:43:55 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Г.Бямбасүрэн
З.Тунгалагмаа
2023-06-26 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2023-06-23 15:12:06 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Их мөнх наран ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Шинэбаяр
Хариуцагч: С.Отгончимэг
Д.Алтантуяа
2023-06-23 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/

Нийт 164 хурал байна.