-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-12-26 16:04:48 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Цогтбаатар
Хариуцагч: Н.Дамдинжав, Н.Авирмэд, П.Товуужав, П.Уугантуяа
Гуравдагч этгээд: Н.Маргад-Эрдэнэ
Н.Амарзаяа
2023-12-26 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
2 2023-12-22 11:41:16 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баярцогт
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Гуравдагч этгээд: Ч.Батдорж
Гуравдагч этгээд: Ю.Гомборагчаа
Л.Тунгалаг
2023-12-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
3 2023-12-20 10:26:26 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хурд хүч чадал ХХК-ны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Сонгино сумын Засаг дарга А.Хандмаа
Гуравдагч этгээд: Завхан аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч У.Батдаваа
Гуравдагч этгээд: Буян сүлд ХХК-ны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч В.Оюун-Эрдэнэ
Ч.Цэнд-Очир
2024-01-08 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
4 2023-12-20 10:21:05 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баярцогт
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Гуравдагч этгээд: Ч.Батдорж
Гуравдагч этгээд: Ю.Гомборагчаа
Л.Тунгалаг
2023-12-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
5 2023-12-18 16:18:44 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Ганхуяг
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Цогтбаатар
Хариуцагч: Н.Дамдинжав
Хариуцагч: Н.Авирмэд
Хариуцагч: П.Товуужав
Хариуцагч: П.Уугантуяа
Гуравдагч этгээд: Э.Маргад-Эрдэнэ
Н.Амарзаяа
2023-12-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
6 2023-12-13 12:02:58 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Лхагвадэмбэрэл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Баасандэмбэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Будсүрэн
Хариуцагч: Ж.Болд
Н.Амарзаяа
2023-12-13 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
7 2023-12-11 15:20:20 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Хурд хүч чадал ХХК-ны Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: А.Хандмаа
Гуравдагч этгээд: Завхан аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч У.Батдаваа
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Буян сүлд ХХК-ны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч В.Оюун-Эрдэнэ
Ч.Цэнд-Очир
2023-12-11 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
8 2023-12-08 10:12:31 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Баасанжав
Хариуцагч: Т.Цэрэннадмид
Хариуцагч: А.Мядагмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Ч.Цэнд-Очир
2023-12-12 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдаан товлосон.
9 2023-12-08 10:11:40 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Баасанжав
Хариуцагч: Т.Цэрэннадмид
Хариуцагч: А.Мядагмаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Ч.Цэнд-Очир
2023-12-12 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдаан товлосон.
10 2023-12-08 10:09:51 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Ганчимэг
Хариуцагч: Т.Цэрэннадмид
Хариуцагч: А.Мядагмаа
Л.Тунгалаг
2023-12-11 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдаан товлосон.
11 2023-12-06 09:34:39 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баярцогт
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Гуравдагч этгээд: Ч.Батдорж
Гуравдагч этгээд: Ю.Гомборагчаа
Л.Тунгалаг
2023-12-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах хүсэлтийг шийдвэрлэхээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
12 2023-12-04 12:10:29 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Нэхэмжлэгч: Н.Мандах
Ч.Цэнд-Очир
2023-12-04 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
13 2023-12-01 14:13:29 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Лхагвадэмбэрэл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Баасандэмбэрэл
Хариуцагч: Ж.Болд, Будсүрэн, Отгонбаяр, Цогзол,
Н.Амарзаяа
2023-12-01 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
14 2023-11-27 14:58:38 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Нэхэмжлэгч: Н.Мандах
Ч.Цэнд-Очир
2023-12-04 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
15 2023-11-27 14:37:50 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баярцогт
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Гуравдагч этгээд: Ч.Батдорж
Гуравдагч этгээд: Ю.Гомборагчаа
Л.Тунгалаг
2023-11-27 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон

Нийт 98 хурал байна.