-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-09-22 11:03:22 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Төрболд
Шүүгдэгч: Г.Батчулуун
Хохирогч: В.Очирдорж
З.Нандинцэцэг
2023-09-22 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-09-21 11:35:29 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Төрболд
Шүүгдэгч: М.Мөнхгэрэл
Хохирогч: Э.Лхагвасүрэн
З.Нандинцэцэг
2023-09-21 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-09-20 10:03:41 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Бавуудорж
Зөрчилд холбогдогч: Д.Оюун-Эрдэнэ
Н.Дэлгэрмаа
2023-09-20 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-09-19 11:00:37 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Яллагдагч: Ж.Лундаасүрэн
Яллагдагч: Д.Жамц
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Н.Дэлгэрмаа
2023-09-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-09-18 16:18:09 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Төрболд
Өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Өмгөөлөгч: Э.Мөнхдаваа
Шүүгдэгч: А.Нацагдорж
Хохирогч: Ц.Баянбалсан
Гэрч: Э.Ган-очир
Гэрч: О.Отгонзаяа
Гэрч: Б.Гантогтох
Гэрч: А.Самдан
Гэрч: Б.Намсаманд
Гэрч: Л.Самбуу
Шинжээч: Ц.Оюун-Эрдэнэ
З.Нандинцэцэг
2023-07-26 11:09 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-09-15 10:00:15 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Ж.Лундаасүрэн
Шүүгдэгч: Д.Жамц
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-03 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
7 2023-09-13 19:04:12 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Шүүгдэгч: Б.Элбэг
Шүүгдэгч: Б.Мөнхдалай
Өмгөөлөгч: Э.Баасандэмбэрэл
Хохирогч: Б.Шадавбаяр
Хохирогч: П.Уянга
Хохирогч: Т.Алтантуяа
Хохирогч: И.Энх-Амар
Хохирогч: М.Цэцэгмаа
П.Доржбал
2023-09-13 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-09-13 17:23:04 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Яллагдагч: Л.Дансранжав
З.Нандинцэцэг
2023-09-13 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-09-13 16:03:38 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Н.Лхагвабуян
Өмгөөлөгч: Б.Бяарцогт
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: О.Нацагдорж
Хохирогч: Д.Батсайхан
З.Нандинцэцэг
2023-09-13 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-09-12 18:03:30 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Бавуудорж
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Цэрэнпил
П.Доржбал
2023-09-12 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-09-12 16:19:16 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Бавуудорж
Зөрчилд холбогдогч: Б.Анхбаяр
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Наранбаатар
З.Нандинцэцэг
2023-09-12 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-09-12 15:33:56 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Төрболд
Шүүгдэгч: О.Бат-Оргил
Хохирогч: О.Дүүрэнбаяр
З.Нандинцэцэг
2023-09-12 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-09-12 14:50:10 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: М.Цэрэнпунцаг
Хохирогч: А.Улсболд
П.Доржбал
2023-09-12 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-09-12 11:18:18 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: Б.Пүрэвбат
Хохирогч: М.Даваадорж
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ё.Магсарломбо
З.Нандинцэцэг
2023-09-12 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-09-12 10:26:38 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Бавуудорж
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Наранбаатар
Зөрчилд холбогдогч: Д.Баянмөнх
Хохирогч: С.Давхарбаяр
П.Доржбал
2023-09-12 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 437 хурал байна.