-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-11-16- 2022-12-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-12-16 17:10:57 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Мандахнаран
Хариуцагч: Т.Баянжаргал
Б.Алтанцэцэг
Б.Хэрлэн
Ж.Эрдэнэбат
2022-12-22 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
2 2022-12-16 17:08:47 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Оюунтунгалаг
Хариуцагч: "Тун Жөү" ХХК, Р.Мөнхтуул
Ж.Эрдэнэбат
2023-01-20 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
3 2022-12-16 17:05:00 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: "Голомт банк"
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Эрдэнэжаргал
Хариуцагч: С.Эрдэнэчулуун
Хариуцагч: Ч.Сувд-эрдэнэ
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Ж.Эрдэнэбат
2022-12-16 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.
4 2022-12-16 17:03:56 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: "Худалдаа хөгжлийн банк"
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Хулан
Хариуцагч: Н.Мөнх-эрдэнэ
Б.Хэрлэн
2022-12-27 12:13 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
5 2022-12-16 17:02:17 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: П.Одбаяр
Б.Хэрлэн
2022-12-14 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2022-12-16 17:01:07 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: С.Амарсанаа
Б.Хэрлэн
2022-12-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-12-15 14:34:12 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: М.Бямбасүрэн
Хариуцагч: "Тун Жөү" ХХК, Р.Мөнхтуул
Ж.Эрдэнэбат
2022-01-05 14:35 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
8 2022-12-15 11:20:03 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: Н.Мягмарсүрэн
Б.Эрдэнэмөнх
2022-12-15 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2022-12-13 13:04:52 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Алтангэрэл
Хариуцагч: П.Баасан
Б.Алтанцэцэг
2022-12-13 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2022-12-13 11:51:41 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: Я.Борхүү
Б.Алтанцэцэг
2022-12-13 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-12-13 11:36:12 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ганзаяа
Хариуцагч: Ц.Золжаргал
Б.Эрдэнэмөнх
2022-12-09 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-12-08 10:11:42 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: "Голомт банк"
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Эрдэнэжаргал
Хариуцагч: С.Эрдэнэчулуун
Хариуцагч: Ч.Сувд-эрдэнэ
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Р.Атарцэцэг
Ж.Эрдэнэбат
2022-12-16 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
13 2022-12-06 14:23:12 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Алтансүх
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Долгорсүрэн
Хариуцагч: Д.Мөнхбаяр
Б.Хэрлэн
2022-12-15 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өвчтэй
14 2022-12-06 11:24:36 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Оргил
Хариуцагч: Д.Мөнхзаяа
Б.Эрдэнэмөнх
2022-12-06 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-12-05 15:19:22 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын иргэний шүүх Хүсэлт гаргагч: Р.Нуржаан
Ж.Эрдэнэбат
2022-12-05 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 34 хурал байна.