-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-11-16- 2022-12-16)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-12-16 16:56:43 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Энхбаяр
Хохирогч: А.Отгонбаатар
Шүүгдэгч: О.Тэлмэн
Ж.Эрдэнэбат
2022-12-14 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2022-12-14 11:02:42 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Энхбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Хандмаа
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Уранчимэг
Хохирогч: б.золжаргал
Шүүгдэгч: Ж.Гэрэлт-од
Б.Эрдэнэмөнх
2022-12-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2022-12-13 16:16:55 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Т.Ууганбаатар
Өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа
Шүүгдэгч: Б.Энхбаяр, С.Тэнгис
Б.Эрдэнэмөнх
2022-11-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2022-12-13 12:28:28 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Шинэбал
Хохирогч: М.Батболд
Өмгөөлөгч: С.Сувдаа
Шүүгдэгч: М.Батсайхан
Б.Хэрлэн
2022-12-19 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
5 2022-12-13 11:43:57 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Шинэбал
Хохирогч: Ч.Пүрэвбадам
Шүүгдэгч: О.Халиун
Б.Хэрлэн
2022-12-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
6 2022-12-09 10:19:08 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Шинэбал
Хохирогч: Ч.Пүрэвбадам
Шүүгдэгч: О.Халиун
Б.Хэрлэн
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
7 2022-12-05 10:27:19 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Шинэбал
Хохирогч: Ч.Пүрэвбадам
Шүүгдэгч: О.Халиун
Б.Хэрлэн
2022-12-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
8 2022-11-30 10:38:35 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Шинэбал
Өмгөөлөгч: Г.Тулга, Л.Цуурай
Хохирогч: Лю лянхуа
Шүүгдэгч: Р.Мөнхтуул
Б.Алтанцэцэг
2022-11-23 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
9 2022-11-29 15:28:32 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Т.Ууганбаатар
Өмгөөлөгч: Ө.Өлзиймаа
Шүүгдэгч: Б.Энхбаяр, С.Тэнгис
Б.Эрдэнэмөнх
2022-11-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч шүүх хуралдаан давхацсан
10 2022-11-29 11:42:17 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Шинэбал
Хохирогч: Ч.Пүрэвбадам
Шүүгдэгч: О.Халиун
Б.Хэрлэн
2022-12-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
11 2022-11-23 14:10:39 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Шинэбал
Өмгөөлөгч: Ч.Булган
Өмгөөлөгч: С.Сувдаа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Х.Одончимэг
Шүүгдэгч: А.Нямдаваа
Б.Хэрлэн
Ж.Эрдэнэбат
Б.Эрдэнэмөнх
2022-11-23 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2022-11-16 11:07:51 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Д.Шинэбал
Өмгөөлөгч: Ч.Булган
Өмгөөлөгч: С.Сувдаа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Х.Одончимэг
Шүүгдэгч: А.Нямдаваа
Б.Хэрлэн
Ж.Эрдэнэбат
Б.Эрдэнэмөнх
2022-11-23 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан

Нийт 12 хурал байна.