-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-02-08 14:48:59 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: гэрэл кредит ББСБ
Хариуцагч: Г.Нямдорж
Ш.Одонзул
2023-02-08 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.
2 2023-02-08 11:31:37 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Завхан аймгийн татварын хэлтэс
Т.Балжинням
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
3 2023-02-08 11:30:37 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Гялс төгрөг ХХК
Хариуцагч: А.Ганбаатар нар
Т.Балжинням
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
4 2023-02-08 11:30:08 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Баярсайхан
Т.Балжинням
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
5 2023-02-08 11:29:37 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Ганболд
Т.Балжинням
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
6 2023-02-08 11:29:06 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Пүрэвсүрэн
Т.Балжинням
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
7 2023-02-08 11:28:39 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батсайхан
Т.Балжинням
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
8 2023-02-08 11:28:08 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Лувсаншарав
Т.Балжинням
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
9 2023-02-08 11:27:21 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Завхан аймгийн Прокурорын газар
Хариуцагч: П.Мөнхнасан нар
Э.Оюун-Эрдэнэ
2023-02-15 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгч албан томилолтой, чөлөөтэй
10 2023-02-08 11:17:08 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Цэцэгмаа
Ш.Одонзул
2023-02-08 11:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2023-02-08 11:12:39 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Эрдэнэдорж
Ш.Одонзул
2023-02-08 10:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2023-02-08 10:39:18 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.сэлэнгээ
Ш.Одонзул
2023-02-08 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2023-02-08 10:27:01 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Эрдэнэбилэг
Ш.Одонзул
2023-02-08 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2023-02-08 10:22:06 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Төмөрхуяг
Ш.Одонзул
2023-02-08 09:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2023-02-08 10:17:10 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Амарбат
Ш.Одонзул
2023-02-08 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 493 хурал байна.