-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-11-24 10:08:27 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Нямжав
Хариуцагч: М.Арвин
Т.Балжинням
Ш.Одонзул
Э.Оюун-Эрдэнэ
2023-10-24 11:12 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
2 2023-11-23 17:28:21 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Я.Оюун-Эрдэнэ
Ш.Одонзул
2023-11-23 17:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2023-11-23 17:27:26 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Мөнхцэцэг
Ш.Одонзул
2023-11-23 16:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2023-11-23 17:26:31 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Баасандорж
Ш.Одонзул
2023-11-23 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2023-11-23 17:25:42 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ядам
Ш.Одонзул
2023-11-23 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2023-11-23 15:41:06 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ө.Зоригзаяа
Ш.Одонзул
2023-12-07 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
7 2023-11-23 15:39:54 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Батсуурь
Ш.Одонзул
2023-11-23 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2023-11-23 15:19:49 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Пүрэврагч
Ш.Одонзул
2023-11-23 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2023-11-23 15:03:10 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Оюунчимэг
Ш.Одонзул
2023-11-23 14:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2023-11-23 15:00:24 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Өлзийбаяр
Ш.Одонзул
2023-11-23 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2023-11-23 14:58:43 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Баттулга
Ш.Одонзул
2023-11-23 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2023-11-23 11:45:29 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Пүрэвсүрэн
Т.Балжинням
2023-11-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
13 2023-11-22 14:58:01 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Пүрэвдэмбэрэл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Ц.Алтанхуяг
Ш.Одонзул
2023-11-22 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2023-11-22 12:37:52 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Цэрэндолгор
Хариуцагч: Ж.Тэжадамба
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Ш.Одонзул
2023-11-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
15 2023-11-21 11:05:05 Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Лутбаяр
Хариуцагч: Г.Ганчимэг
Ш.Одонзул
2023-11-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 492 хурал байна.