-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-01-12 09:10:56 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ханжаргалант стоунс ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхжаргал
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Мягмарсүрэн
Л.Тунгалаг
2023-01-12 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
2 2023-01-10 12:14:43 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Пүрэвдорж
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Баасандэмбэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Н.Амарзаяа
2023-01-10 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
3 2023-01-09 10:23:37 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Одчим ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Мягмарсүрэн
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Ч.Цэнд-Очир
2023-01-09 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
4 2023-01-06 12:21:38 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Пүрэвдорж
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Баасандэмбэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Н.Амарзаяа
2023-01-10 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй
5 2023-01-02 12:21:44 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Байгалмаа
Нэхэмжлэгч: Б.Батхуяг
Нэхэмжлэгч: Б.Дайриймаа
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Л.Тунгалаг
2023-01-02 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
6 2022-12-30 14:39:13 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Пүрэвдорж
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Баасандэмбэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Н.Амарзаяа
2022-12-30 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
7 2022-12-26 10:22:57 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Байгалмаа
Нэхэмжлэгч: Б.Батхуяг
Нэхэмжлэгч: Б.Дайриймаа
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Л.Тунгалаг
2023-01-02 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй
8 2022-12-23 10:24:50 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Азжаргал
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Энхбат
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Будсүрэн
Гуравдагч этгээд: Ц.Чанцаа
Ч.Цэнд-Очир
2022-12-23 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

Нийт 98 хурал байна.