-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-06-13 11:11:29 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Доржжанцан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Будсүрэн
Гуравдагч этгээд: Х.Ринчинсүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Л.Тунгалаг
2023-06-13 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
2 2023-06-08 10:12:41 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Отгонбаяр
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Н.Амарзаяа
2023-06-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
3 2023-06-02 12:50:58 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Батхуяг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Батцэцэг
Гуравдагч этгээд: Б.Бадамгарав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Ч.Цэнд-Очир
2023-06-02 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
4 2023-05-30 15:55:48 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Отгонбаяр
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Н.Амарзаяа
2023-06-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
5 2023-05-26 11:59:37 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Ч.Шошдар
Гуравдагч этгээд: Д.Баярхүү
Л.Тунгалаг
2023-05-26 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
6 2023-05-24 14:57:29 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Уранзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Ч.Цэнд-Очир
2023-05-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
7 2023-05-22 15:01:57 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Н.Амарзаяа
2023-05-22 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
8 2023-05-18 10:18:28 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Ч.Шошдар
Гуравдагч этгээд: Д.Баярхүү
Л.Тунгалаг
2023-05-18 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
9 2023-05-11 09:24:58 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Уранзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Ч.Цэнд-Очир
2023-05-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
10 2023-05-03 15:17:18 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Энхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Гуравдагч этгээд: М.Халиунбат
Ч.Цэнд-Очир
2023-05-03 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
11 2023-05-03 15:14:32 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Уранзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Ч.Цэнд-Очир
2023-05-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
12 2023-04-26 10:11:09 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Энхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Гуравдагч этгээд: М.Халиунбат
Ч.Цэнд-Очир
2023-05-03 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
13 2023-04-21 15:08:43 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Мягмарсүрэн
Хариуцагч: Д.Батхүү
Ч.Цэнд-Очир
2023-04-21 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
14 2023-04-20 10:15:00 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Уранзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Ч.Цэнд-Очир
2023-05-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
15 2023-04-19 10:14:01 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Энхбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Гуравдагч этгээд: М.Халиунбат
Ч.Цэнд-Очир
2023-05-03 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан

Нийт 98 хурал байна.