-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-07-06 15:48:39 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батбөх
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Батцэцэг
Гуравдагч этгээд: Д.Баярмаа
Ч.Цэнд-Очир
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
2 2023-07-06 10:10:51 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Мөнххүрэл
Хариуцагч: Ч.Батцэнгэл
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: Ш.Сампилноров
Ч.Цэнд-Очир
2023-07-17 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргасан
3 2023-06-26 15:34:35 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батбөх
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Батцэцэг
Гуравдагч этгээд: Д.Баярмаа
Ч.Цэнд-Очир
2023-07-06 15:48 Шүүх хуралдаан дууссан
Нотлох баримт гаргуулахтай холбоотой хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
4 2023-06-22 14:49:21 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Мөнххүрэл
Хариуцагч: Ч.Батцэнгэл
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: Ш.Сампилноров
Ч.Цэнд-Очир
2023-07-17 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
5 2023-06-20 15:50:28 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Доржжанцан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Будсүрэн
Гуравдагч этгээд: Х.Ринчинсүрэн
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Гуравдагч этгээд: Д.Чулуунзагд
Гуравдагч этгээд: Д.Чулуунбаатар
Гуравдагч этгээд: С.Энхбаяр
Гуравдагч этгээд: С.Лхагвадорж
Гуравдагч этгээд: Э.Хүрэлбаатар
Гуравдагч этгээд: С.Банзрагч
Гуравдагч этгээд: С.Отгонбаяр
Л.Тунгалаг
2023-06-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
6 2023-06-19 15:06:43 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батбөх
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Батцэцэг
Гуравдагч этгээд: Д.Баярмаа
Ч.Цэнд-Очир
2023-06-19 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
7 2023-06-19 12:22:46 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Батхуяг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Батцэцэг
Гуравдагч этгээд: Б.Бадамгарав
Ч.Цэнд-Очир
2023-06-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
8 2023-06-14 10:20:32 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Мөнххүрэл
Хариуцагч: Ч.Батцэнгэл
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: Ш.Сампилноров
Ч.Цэнд-Очир
2023-07-17 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
9 2023-06-13 11:11:29 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Доржжанцан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Будсүрэн
Гуравдагч этгээд: Х.Ринчинсүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Л.Тунгалаг
2023-06-13 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
10 2023-06-08 10:12:41 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Отгонбаяр
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Н.Амарзаяа
2023-06-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.
11 2023-06-02 12:50:58 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Батхуяг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Батцэцэг
Гуравдагч этгээд: Б.Бадамгарав
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Ч.Цэнд-Очир
2023-06-02 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
12 2023-05-30 15:55:48 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Отгонбаяр
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Н.Амарзаяа
2023-06-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
13 2023-05-26 11:59:37 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Ч.Шошдар
Гуравдагч этгээд: Д.Баярхүү
Л.Тунгалаг
2023-05-26 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
14 2023-05-24 14:57:29 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Уранзаяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Ч.Цэнд-Очир
2023-05-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
15 2023-05-22 15:01:57 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Н.Амарзаяа
2023-05-22 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон

Нийт 91 хурал байна.