-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-10-20 16:57:07 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Баасандэмбэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Н.Амарзаяа
2023-10-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан.
2 2023-10-18 10:15:46 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Баасандэмбэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Н.Амарзаяа
2023-10-20 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
3 2023-10-16 17:30:35 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ш.Энхбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: У.Батдаваа
Л.Тунгалаг
2023-10-16 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
4 2023-10-13 14:01:12 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ш.Энхбаатар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: У.Батдаваа
Л.Тунгалаг
2023-10-16 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
5 2023-10-09 17:07:18 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Баянбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Төмөрбаатар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Л.Тунгалаг
2023-10-09 17:07 Шүүх хуралдаан зарласан
Шинжээч томилуулах хүсэлтийг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
6 2023-10-09 17:06:07 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Мөнхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Рэнчинбямба
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Баасандэмбэрэл
Н.Амарзаяа
2023-10-06 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
7 2023-09-23 18:15:54 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Баянбат
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Төмөрбаатар
Гуравдагч этгээд: З.Арсланбаатар
Гуравдагч этгээд: Н.Дамдиндорж
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Л.Тунгалаг
2023-09-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
8 2023-09-14 15:29:14 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: З.Баянбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Төмөрбаатар
Гуравдагч этгээд: З.Арсланбаатар
Гуравдагч этгээд: Н.Дамдиндорж
Л.Тунгалаг
2023-09-14 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
9 2023-09-11 14:37:35 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Бямбаа
Хариуцагч: А.Мядагмаа
Хариуцагч: Т.Цэрэннадмид
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Л.Тунгалаг
2023-09-11 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. (хүлээн авахаас татгалзсан)
10 2023-09-07 12:13:57 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бөхбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Хариуцагч: Төрийн албаны зөвлөл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Батцэцэг
Гуравдагч этгээд: Д.Баярмаа
Н.Амарзаяа
2023-09-07 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
11 2023-09-05 10:28:47 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бөхбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Хариуцагч: Төрийн албаны зөвлөл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Я.Батцэцэг
Гуравдагч этгээд: Д.Баярмаа
Н.Амарзаяа
2023-09-07 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
12 2023-08-30 14:41:09 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Бямбаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: А.Мядагмаа
Хариуцагч: Т.Цэрэннадмид
Л.Тунгалаг
2023-08-30 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
13 2023-07-17 17:24:11 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Мөнххүрэл
Хариуцагч: Ч.Батцэнгэл
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Гуравдагч этгээд: Ш.Сампилноров
Ч.Цэнд-Очир
2023-07-17 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
14 2023-07-17 10:25:18 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Нарангарав
Нэхэмжлэгч: Г.Солонго
Нэхэмжлэгч: О.Буман-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгч: С.Юмчмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Рэнчинбямба
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Баасанжав
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Саранбилэг
Ч.Цэнд-Очир
2023-07-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.
15 2023-07-06 17:02:48 Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Нарангарав
Нэхэмжлэгч: С.Юмчмаа
Нэхэмжлэгч: Г.Солонго
Нэхэмжлэгч: О.Буман-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хариуцагч: Завхан аймгийн Засаг дарга
Ч.Цэнд-Очир
2023-07-06 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон

Нийт 91 хурал байна.