-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-04-26- 2023-05-26)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-05-03 17:58:46 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хохирогч: Ү.Болормаа
Гэрч: Ц.Жамъянсүрэн
Шинжээч: О.Ням-Осор
Э.Энхжаргал
2023-05-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-05-01 15:22:17 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Аянагүл
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Алтанзул
Шүүгдэгч: Э.Нандинсайхан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Март
Шүүгдэгч: Э.Цэцэгдарьна
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Х.Ганболд
2023-05-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
3 2023-05-01 15:20:06 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Зөрчилд холбогдогч: М.Аскат
Хохирогч: Ч.Ризахаан
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Бат-Амгалан
Д.Чинзориг
2023-04-21 12:08 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-05-01 15:17:50 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Д.Бямбадаш
Иргэний хариуцагч: Б.Ган-Эрдэнэ
Д.Чинзориг
2023-05-01 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-05-01 15:14:48 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Гансүх
Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Хохирогч: Э.Батгэрэл
Д.Чинзориг
2023-05-01 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-05-01 15:10:38 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Э.Бат-Амгалан
Зөрчилд холбогдогч: М.Аскат
Д.Чинзориг
2023-05-01 12:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-04-27 17:01:04 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Баясгалан
Шүүгдэгч: Г.Пунцагдорж
Шүүгдэгч: Г.Цэвээнмөнх
Өмгөөлөгч: Д.Март
Өмгөөлөгч: Ц.Цогтсайхан
Х.Ганболд
2023-03-03 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-04-27 16:59:49 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Зөрчилд холбогдогч: Б.Хос-Эрдэнэ
Э.Энхжаргал
2023-03-23 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-04-27 15:19:53 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Урангоо
Шүүгдэгч: Д.Урангоо
Улсын яллагч: М.Одгэрэл
Хохирогч: П.Тогтохбаяр
Гэрч: С.Батболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Мэндсүрэн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Хүрэлбаатар
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Б.Чулуунгэрэл
Шинжээч: Л.Бямбатуяа
Д.Чинзориг
2023-04-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-04-27 15:15:24 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Эрх бүхий албан тушаалтан: Ц.Мягмартуяа
Зөрчилд холбогдогч: Д.Дашдаваа
Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Хохирогч: Ц.Анхбаяр
Д.Чинзориг
2023-03-30 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-04-27 15:13:09 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Дэлгэрмаа
Шүүгдэгч: З.Өлзийжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Чулуунгэрэл
Өмгөөлөгч: Ш.Мягмарцэрэн
Улсын яллагч: Г.Баясгалан
Хохирогч: Л.Гансүх
Д.Чинзориг
2023-04-24 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-04-27 15:13:07 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Дэлгэрмаа
Шүүгдэгч: З.Өлзийжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Чулуунгэрэл
Өмгөөлөгч: Ш.Мягмарцэрэн
Улсын яллагч: Г.Баясгалан
Хохирогч: Л.Гансүх
Д.Чинзориг
2023-04-24 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-04-26 18:10:56 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Д.Эрдэнэчимэг
Хохирогч: Ү.Болормаа
Гэрч: Ц.Жамъянсүрэн
Шинжээч: О.Ням-Осор
Э.Энхжаргал
2023-05-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хохирол, төлбөр төлөх
14 2023-04-26 18:09:08 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Алтансүх
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ганцаг
Хохирогч: Н.Уранхайч
Х.Ганболд
2023-04-26 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-04-26 18:07:37 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ц.Цэрэнбалжир
Хохирогч: Б.Ууганбаатар
Гэрч: Б.Очирбат
Гэрч: С.Сүх-Эрдэнэ
Гэрч: О.Цогбадрах
Шинжээч: Р.Ням-Осор
Иргэний нэхэмжлэгч: Ж.Ганжаргал
Өмгөөлөгч: Э.Намжилцэрэн
Өмгөөлөгч: Д.Энхтунгалаг
Өмгөөлөгч: Н.Цэвээн
Шүүгдэгч: Ш.Очир-Өлзий
Х.Ганболд
2023-05-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй

Нийт 47 хурал байна.