-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-04-26- 2023-05-26)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-05-23 15:45:13 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Өмөрбек
Прокурор: С.Ариунзул
Хохирогч: Х.Хинжингүл
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ц.Энхбаатар
Э.Энхжаргал
2023-05-22 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-05-23 15:44:11 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батхишиг
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ц.Энхбаатар
Э.Энхжаргал
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
3 2023-05-16 16:18:23 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Цэрэнбалжир
Хохирогч: Ч.Отгонбаатар
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Ш.Ганбат
Яллагдагч: Г.Цогтсайхан
Э.Энхжаргал
2023-05-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
4 2023-05-16 16:15:27 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Г.Алтансүх
Зөрчилд холбогдогч: Н.Ганхөлөг
Хохирогч: Г.Урангуа
Э.Энхжаргал
2023-05-16 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-05-16 10:37:28 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: С.Ариунзул
Эрх бүхий албан тушаалтан: Ц.Мягмартуяа
Хохирогч: Ц.Отгонбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Э.Хунтайж
Э.Энхжаргал
2023-05-12 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-05-11 17:02:23 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Цэцэг-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: В.Энхтуяа
Хохирогч: М.Алтансүх
Иргэний нэхэмжлэгч: Ж.Ганжаргал
Э.Энхжаргал
2023-05-10 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-05-11 17:01:45 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Аянагүл
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Алтанзул
Шүүгдэгч: Э.Нандинсайхан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Март
Шүүгдэгч: Э.Цэцэгдарьна
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Х.Ганболд
2023-05-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-05-11 17:00:38 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Цэрэнбалжир
Яллагдагч: В.Энхтуяа
Хохирогч: Г.Алтансүх
Гэрч: Д.Тэмүүжин, Г.Түвшинжаргал
Х.Ганболд
2023-05-10 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-05-11 16:58:51 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Билэгсайхан
Шүүгдэгч: Б.Цэвээндулам
Прокурор: Д.Аянагүл
Э.Энхжаргал
2023-05-08 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-05-11 16:57:18 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Аянагүл
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Алтанзул
Шүүгдэгч: Э.Нандинсайхан
Шүүгдэгч: Э.Цэцэгдарьна
Өмгөөлөгч: Д.Март
Өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Х.Ганболд
2023-05-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-05-11 16:55:50 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: А.Тунгалагтуяа
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Сүхбат
Зөрчилд холбогдогч: Н.Наранбат
Х.Ганболд
2023-05-10 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-05-11 13:02:48 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Д.Аянагүл
Өмгөөлөгч: М.Цэдэнпунцаг
Яллагдагч: О.Өлзийбаатар
Х.Ганболд
2023-05-09 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-05-09 14:07:52 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Аянагүл
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Алтанзул
Шүүгдэгч: Э.Нандинсайхан
Шүүгдэгч: Э.Цэцэгдарьна
Өмгөөлөгч: Д.Март
Өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Х.Ганболд
2023-05-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
14 2023-05-09 14:06:07 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ц.Цэрэнбалжир
Хохирогч: Б.Ууганбаатар
Гэрч: Б.Очирбат
Гэрч: С.Сүх-Эрдэнэ
Гэрч: О.Цогбадрах
Шинжээч: Р.Ням-Осор
Иргэний нэхэмжлэгч: Ж.Ганжаргал
Өмгөөлөгч: Э.Намжилцэрэн
Өмгөөлөгч: Д.Энхтунгалаг
Өмгөөлөгч: Н.Цэвээн
Шүүгдэгч: Ш.Очир-Өлзий
Х.Ганболд
2023-05-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
15 2023-05-08 10:31:40 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Яллагдагч: О.Өлзийбаатар
Прокурор: Г.Баясгалан
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Г.Наранбаатар
Э.Энхжаргал
2023-05-05 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 47 хурал байна.