-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-13- 2024-05-23)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-21 15:43:46 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Анхцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Отгонтуяа
Хариуцагч: Мөнгөн саран хас ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: н.Жавхлантөгс
Б.Ганцэцэг
2024-05-21 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2024-05-21 15:36:27 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Батбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Зулбаяр
Д.Даваасүрэн
2024-05-31 09:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
3 2024-05-21 14:58:07 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Отгонжаргал
Хариуцагч: Д.Хишигтогтох
Д.Даваасүрэн
2024-05-21 14:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2024-05-21 14:26:06 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Отгон
Хариуцагч: Д.Эрдэнэбат
Д.Даваасүрэн
2024-05-29 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
5 2024-05-21 14:06:16 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Амартүвшин
Д.Хулан
2024-06-13 16:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
6 2024-05-21 14:05:23 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ш.Батбэх
Хариуцагч: Ч.Алтанхуяг
Б.Ганцэцэг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
7 2024-05-21 12:26:27 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Мөнхсүрэн
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Еркеубулан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Хүсэлт
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Батбаяр
Д.Хулан
2024-06-04 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
8 2024-05-21 11:17:01 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Энхсайхан
Хариуцагч: Б.Цэён
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ю.Сэвлэгмаа
Д.Даваасүрэн
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан
9 2024-05-21 11:13:25 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Аззаяа
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Ганбат
Гэрч: н.Гантөмөр
Д.Хулан
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
10 2024-05-21 10:55:57 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Өнөрбаяр
Хариуцагч: Г.Ганхуяг
Д.Хулан
2024-05-21 10:35 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2024-05-21 10:23:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Энхтогтох
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Баттулга
Хариуцагч: Б.Мөнгөнсүх
Д.Хулан
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан
12 2024-05-20 17:30:48 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Бөхбат
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Бямбацэцэг
Д.Хулан
2024-06-10 15:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
13 2024-05-20 17:21:37 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: И.Оюун-Эрдэнэ
Хариуцагч: Хюманстэйшн интернэйшил ХХК
Нэхэмжлэгч: И.Оюун-Эрдэнэ
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Х.Отгончимэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Цэнгэлмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Ганболд
Б.Гончигсумлаа
2024-05-20 13:43 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
14 2024-05-20 17:10:35 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: А.Оюунцэцэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: О.Оюунчимэг
Хариуцагч: Б.Мягмарсүрэн
Д.Хулан
2024-05-20 16:27 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2024-05-20 12:53:03 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Цолмон
Хариуцагч: Б.Тайванбаяр
Б.Гончигсумлаа
2024-05-20 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/

Нийт 75 хурал байна.