-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-05-30- 2023-06-09)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-06-06 16:12:57 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Солонго
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: П.Батбаяр
Б.Мөнхжаргал
2023-06-27 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
2 2023-06-06 15:03:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Х.Отгончимэг
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Х.Батбаатар
Б.Мөнхжаргал
2023-06-20 11:03 Шүүх хуралдаан зарласан
Шинжээч томилсон
3 2023-06-06 14:41:18 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : У..Бямбажав
Хариуцагч: О.Одончимэг
Б.Мөнхжаргал
2023-06-06 12:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
4 2023-06-06 14:39:39 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Мягмар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Энхбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Жан Вэн
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: : Н.Мөнхзул
Орчуулагч: Эндэнэ-Уул
Н.Гэрэлтуяа
2023-06-14 13:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
5 2023-06-06 10:32:28 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.ГАнчимэг
Б.Мөнхжаргал
2023-06-06 10:16 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2023-06-06 10:25:47 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Дагвадорж
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Амаржаргал
Н.Гэрэлтуяа
2023-06-14 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
7 2023-06-06 10:08:08 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Баясгалан
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Уранцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Маасүрэн
Б.Мөнхжаргал
2023-06-06 09:52 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2023-06-06 09:37:07 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Гантөмөр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Сумъяа
Н.Гэрэлтуяа
2023-06-06 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2023-06-05 16:50:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Цолмон
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Сүрэнхүү
Б.Гончигсумлаа
2023-06-12 16:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Нэхэмжлэлийн шаардлага нэмэгдүүлсэн, өөрчилсөн
10 2023-06-05 16:38:52 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Эрдэнэцэцэг
Хариуцагч: Д.Хүрэлчулуун
Б.Гончигсумлаа
2023-06-05 14:29 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.
11 2023-06-05 16:08:50 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Түмэнжаргал
Хариуцагч: Б.Сайнхүү
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ш.Энхээ
Б.Гончигсумлаа
2023-06-21 11:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
12 2023-06-05 15:22:43 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Нандинзаяа
Б.Гончигсумлаа
2023-06-05 14:29 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
13 2023-06-05 14:12:25 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Энэрэл
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Энхболд
Б.Гончигсумлаа
2023-06-05 13:37 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/
14 2023-06-05 13:30:01 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Оюунзул
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Сарнай
Хариуцагч: Б.Сэдбазар
Б.Гончигсумлаа
2023-06-05 12:51 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2023-06-05 12:38:47 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : П.Бямбамаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Оюунбилэг
Б.Гончигсумлаа
2023-06-05 10:01 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 57 хурал байна.