-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-06-20 18:09:36 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Даваасүрэн
Хариуцагч: Б.Батбаатар
Хариуцагч: Б.Оюунсүрэн
Г.Энх-Амгалан
2022-06-20 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-06-16 14:35:02 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Очирсүх
Г.Энх-Амгалан
2022-06-15 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-06-16 14:34:23 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Жанчив
Э.Дулмаа
2022-06-16 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-06-16 09:47:08 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Пагамдулам
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Хариуцагч: Ч.Лхагвасүрэн
Э.Дулмаа
2022-06-16 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2022-06-16 09:42:38 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: П.Долгоржав
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-06-15 12:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2022-06-15 15:55:46 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Баярмаа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Ариунжаргал
Хариуцагч: Т.Баттүшиг
Г.Энх-Амгалан
2022-06-15 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-06-15 14:58:31 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Наранцацрал
Хариуцагч: А.Амартүвшин
Г.Энх-Амгалан
2022-06-15 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2022-06-10 15:45:56 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: А.Баатар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Мягмарсүрэн
Хариуцагч: Д.Энхтуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-06-10 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2022-06-09 15:11:18 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: А.Баатар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Мягмарсүрэн
Хариуцагч: Д.Энхтуяа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-06-10 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
10 2022-06-07 11:00:27 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: О.Дашдаваа
Э.Дулмаа
2022-06-07 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-06-07 10:43:05 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Нансандаваа
Э.Дулмаа
2022-06-07 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-06-07 10:24:38 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Ганбаатар
Э.Дулмаа
2022-06-07 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2022-06-06 11:48:51 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: П.Долгоржав
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-06-16 11:47 Шүүх хуралдаан зарласан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс нотлох баримт гаргуулах хүсэлт гаргасан
14 2022-06-06 11:46:41 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Жамсранпүрэв
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-06-06 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-06-06 11:46:08 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Пүрэвдорж
Г.Энх-Амгалан
2022-06-06 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 188 хурал байна.