-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-08-24 11:23:49 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-08-24 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-08-24 11:23:47 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-08-24 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-08-24 11:20:03 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Алтанцэцэг
Б.Сарантуяа
2022-08-24 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-08-24 11:14:10 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: А.Гүндсамбуу
Б.Сарантуяа
2022-08-24 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
5 2022-08-18 17:42:36 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Нинжбадгар
Хариуцагч: Л.Дэмбэрэл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Оюунчимэг
Э.Дулмаа
2022-08-18 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.3/
6 2022-08-08 15:25:46 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Хишигсүрэн
Э.Дулмаа
2022-08-08 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-08-08 11:52:29 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Анхжаргал
Хариуцагч: Б.Доржпалам
Э.Дулмаа
2022-08-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг шилжүүлсэн.
8 2022-08-08 11:50:53 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Болормаа
Хариуцагч: Д.Ганболд
Э.Дулмаа
2022-08-08 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2022-07-29 18:32:56 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: МБ инжиниринг ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ө.Рэнцэнпэлжид
Хариуцагч: Алтан тэрэм ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Энх-Эрдэнэ
Э.Дулмаа
2022-07-29 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
10 2022-07-27 18:04:47 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Алтантуяа
Э.Дулмаа
2022-07-27 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-07-26 15:30:52 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Чадраабал
Э.Дулмаа
2022-07-26 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-07-26 15:22:10 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Дашхүү
Э.Дулмаа
2022-07-26 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2022-07-19 14:57:02 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Цэрэнханд
Э.Дулмаа
2022-07-19 11:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2022-07-06 09:31:44 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Өлзийсайхан
Э.Дулмаа
2022-06-21 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-06-20 18:10:19 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Э.Дулмаа
2022-06-20 16:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 188 хурал байна.