-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-09-23 17:10:45 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: П.Баасансүрэн
Хариуцагч: Х.Цэгмэд
Э.Дулмаа
2022-09-22 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-09-23 17:08:41 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Оюунцэцэг
Э.Дулмаа
2022-09-22 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-09-23 17:05:47 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Батсайхан
Г.Энх-Амгалан
2022-09-19 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-09-19 10:37:34 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: П.Оюунбаатар
Г.Энх-Амгалан
2022-09-19 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2022-09-19 10:37:34 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: П.Оюунбаатар
Г.Энх-Амгалан
2022-09-19 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2022-09-19 10:34:28 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Бямбасүрэн
Г.Энх-Амгалан
2022-09-19 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-09-15 10:14:07 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Даваасүрэн
Хариуцагч: Б.Батбаатар
Хариуцагч: Б.Оюунсүрэн
Г.Энх-Амгалан
2022-09-15 10:35 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
8 2022-08-26 17:36:01 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Сүхээ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Болормаа
Хариуцагч: П.Пүрэв
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Э.Дулмаа
Б.Сарантуяа
Г.Энх-Амгалан
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хариуцагч солигдож, эсхүл нэмэгдэж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох болсон
9 2022-08-26 17:36:00 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Сүхээ
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Н.Болормаа
Хариуцагч: П.Пүрэв
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Э.Дулмаа
Б.Сарантуяа
Г.Энх-Амгалан
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хариуцагч солигдож, эсхүл нэмэгдэж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох болсон
10 2022-08-24 11:29:29 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Батхуяг
Б.Сарантуяа
2022-08-24 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-08-24 11:27:58 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Цэрэндулам
Б.Сарантуяа
2022-08-22 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-08-24 11:27:57 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Цэрэндулам
Б.Сарантуяа
2022-08-22 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2022-08-24 11:27:56 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Цэрэндулам
Б.Сарантуяа
2022-08-22 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2022-08-24 11:23:51 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-08-24 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-08-24 11:23:50 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-08-24 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 188 хурал байна.