-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-11-15 10:32:33 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Шагдарсүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-11-15 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-11-15 10:32:33 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Шагдарсүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-11-15 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-11-08 10:56:46 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Пүрэв-Очир
Хариуцагч: Б.Нармандах
Г.Энх-Амгалан
2022-11-08 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-10-26 11:56:31 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Оюунболд
Хариуцагч: А.Лхагвасүрэн
Б.Сарантуяа
2022-10-26 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.
5 2022-10-24 13:07:34 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Нямдулам
Хариуцагч: Б.Гантулга
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: О.Сарантуул
Г.Энх-Амгалан
2022-10-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 117.1/
6 2022-10-21 12:38:13 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Хишгээ
Г.Энх-Амгалан
2022-10-21 12:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-10-20 10:17:42 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Дэмбэрэлдаш
Г.Энх-Амгалан
2022-10-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2022-10-20 10:17:40 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Дэмбэрэлдаш
Г.Энх-Амгалан
2022-10-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2022-10-13 16:20:11 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: М.Энхбаяр
Хариуцагч: М.Очирням
Э.Дулмаа
2022-10-13 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийг буцаасан.
10 2022-10-11 10:33:30 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Отгон
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-10-11 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-10-11 10:33:13 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Баяртогтох
Хариуцагч: Б.Тогтохсайхан
Г.Энх-Амгалан
2022-10-11 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-10-11 09:50:21 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Г.Лхагвадулам
Хариуцагч: Н.Ядамдорж
Э.Дулмаа
2022-10-10 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2022-10-10 15:07:15 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Ихбаяр
Хариуцагч: Э.Төмөртогоо
Э.Дулмаа
2022-10-10 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2022-10-10 14:34:01 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Дугармаа
Б.Сарантуяа
2022-10-10 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-10-10 10:21:11 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Амгаланжаргал
Г.Энх-Амгалан
2022-09-26 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 188 хурал байна.