-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-12-05 09:21:35 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: А.Цэрэндолгор
Г.Энх-Амгалан
2022-12-05 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-12-02 10:24:17 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Должин
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Хариуцагч: М.Энхбаяр
Хариуцагч: Ц.Амгалан
Э.Дулмаа
2022-12-02 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэгч, хариуцагч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.
3 2022-11-29 11:07:41 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Гантуул
Хариуцагч: Э.Өлзийбаатар
Б.Сарантуяа
2022-11-29 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-11-29 11:07:39 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Гантуул
Хариуцагч: Э.Өлзийбаатар
Б.Сарантуяа
2022-11-29 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2022-11-25 17:56:42 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ю.Цэнгэлбаатар
Г.Энх-Амгалан
2022-11-25 17:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2022-11-25 11:58:51 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Лхагвадулам
Б.Сарантуяа
2022-11-22 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-11-22 14:33:51 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Ичинхорлоо
Б.Сарантуяа
2022-11-22 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
8 2022-11-21 11:12:26 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Цэнд
Г.Энх-Амгалан
2022-11-21 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
9 2022-11-21 10:48:21 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: П.Даваасүрэн
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-11-21 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
10 2022-11-18 16:16:25 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Э.Норжмаа
Хариуцагч: Л.Наранмандах
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Хонгорзул
Г.Энх-Амгалан
2022-11-18 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
11 2022-11-16 15:53:09 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Хишигт
Г.Энх-Амгалан
2022-11-16 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
12 2022-11-15 17:23:57 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Алтанцэцэг
Б.Сарантуяа
2022-11-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
13 2022-11-15 17:06:25 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Баасансүх
Гуравдагч этгээд: Р.Даажамба
Б.Сарантуяа
2022-11-15 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
14 2022-11-15 17:06:01 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Наранхүү
Б.Сарантуяа
2022-11-15 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
15 2022-11-15 17:05:29 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Алтанцэцэг
Б.Сарантуяа
2022-11-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/

Нийт 188 хурал байна.