-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-01-11 17:51:49 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Нацагдорж
Б.Сарантуяа
2022-01-11 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
2 2022-01-11 17:51:10 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Доржханд
Хариуцагч: А.Эрдэнэтуяа
Б.Сарантуяа
2022-01-11 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
3 2022-01-11 17:47:42 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Цолмонтуяа
Б.Сарантуяа
2022-01-11 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
4 2022-01-11 17:46:59 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Нэргүй
Б.Сарантуяа
2022-01-11 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
5 2022-01-11 17:46:17 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Р.Цэнд-Аюуш
Б.Сарантуяа
2022-01-11 14:50 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
6 2022-01-11 17:45:40 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: С.Түмэндэмбэрэл
Б.Сарантуяа
2022-01-11 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.1/
7 2022-01-11 10:22:59 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: Ч.Дамдиндорлиг
Хариуцагч: Д.Ганбаатар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: П.Адъяасүрэн
Хариуцагч: Д.Ганчимэг
Ц.Дагиймаа
2022-01-21 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай /Шүүхийн санаачилгаар/
8 2022-01-04 18:14:17 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын иргэний шүүх Нэхэмжлэгч: А.Баатар
Хариуцагч: Б.Энхтуяа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Мягмарсүрэн
Ц.Дагиймаа
2022-01-04 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон. /ИХШХШТХ-ийн 115.2.2/

Нийт 188 хурал байна.