-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-11-09 11:11:15 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Чойжил
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-11-09 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2022-11-04 17:27:47 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Г.Баярмөнх
Улсын яллагч: Т.Батсүх
Иргэний нэхэмжлэгч: Ц.Төртогтох
Б.Сарантуяа
2022-11-04 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2022-11-04 15:35:54 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Д.Даваасүрэн
Улсын яллагч: Т.Батсүх
Хохирогч: Л.Сэдэд
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Д.Дашцэрэн
Б.Сарантуяа
2022-11-04 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2022-11-03 11:33:25 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: С.Уртнасан
Шүүгдэгч: У.Бат-Эрдэнэ
Улсын яллагч: Б.Түвшинтөр
Хохирогч: Г.Батжаргал
Хохирогч: Г.Жаргалсайхан
Хохирогч: Б.Соёл-Эрдэнэ
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-11-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2022-11-03 11:33:24 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: С.Уртнасан
Шүүгдэгч: У.Бат-Эрдэнэ
Улсын яллагч: Б.Түвшинтөр
Хохирогч: Г.Батжаргал
Хохирогч: Г.Жаргалсайхан
Хохирогч: Б.Соёл-Эрдэнэ
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-11-03 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2022-11-02 18:00:37 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: П.Нэргүй
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-11-02 17:35 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2022-11-02 17:59:43 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ж.Жанцансамбуу
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-02 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2022-11-02 17:37:55 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Баяраа
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-02 17:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2022-11-02 17:37:16 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ц.Доржсамбуу
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-02 17:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2022-11-02 17:36:37 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Болд
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-11-02 17:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2022-11-01 18:07:03 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Л.Батжаргал
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-11-01 17:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2022-11-01 18:01:36 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Батгэрэл
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-11-01 17:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2022-11-01 18:01:03 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Э.Буянхишиг
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-11-01 17:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2022-11-01 18:00:29 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Ганхуяг
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-11-01 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2022-11-01 17:59:53 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: А.Эрдэнэбулган
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-11-01 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 496 хурал байна.