-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-01-01- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2022-12-15 16:58:31 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Баттөр
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-12-15 16:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2022-12-15 16:54:53 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Даваадорж
Прокурор: П.Нарантуяа
Э.Дулмаа
2022-12-15 16:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2022-12-15 16:06:37 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Батсайхан
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-12-15 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2022-12-15 10:49:55 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Л.Жавзанхорлоо
Улсын яллагч: Д.Алимаа
Хохирогч: Ю.Орогдол
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Э.Дулмаа
2022-12-15 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2022-12-14 18:05:08 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Р.Энх-Амгалан
Шүүгдэгч: Д.Ганбаатар
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Э.Дулмаа
2022-12-14 17:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2022-12-14 18:00:34 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Найдан
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-12-14 17:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2022-12-14 17:56:28 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Батэрдэнэ
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-12-14 17:55 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2022-12-14 17:36:19 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: П.Доржнамжил
Прокурор: П.Нарантуяа
Э.Дулмаа
2022-12-14 17:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2022-12-14 17:33:47 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: П.Лхам
Прокурор: П.Нарантуяа
Б.Сарантуяа
2022-12-14 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2022-12-14 17:32:10 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Дугарсүрэн
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Б.Сарантуяа
2022-12-14 17:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2022-12-14 17:13:35 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Ганбаатар
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Э.Дулмаа
2022-12-14 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2022-12-14 11:28:44 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Нямхүү
Прокурор: П.Нарантуяа
Өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Г.Энх-Амгалан
2022-12-14 11:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2022-12-14 11:26:31 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Х.Лхагвабаатар
Прокурор: П.Нарантуяа
Г.Энх-Амгалан
2022-12-14 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2022-12-13 16:54:30 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: С.Энхтуяа
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Гандөш
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Билгүүн
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Нарантуяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Л.Батжав
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: А.Амаржаргал
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ч.Алдар
Г.Энх-Амгалан
2022-12-13 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
15 2022-12-13 13:17:17 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Т.Ариунболд
Шүүгдэгч: А.Сундуйдорж
Улсын яллагч: Д.Түвшинтөр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ж.Оюунчимэг
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Р.Шүрхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Оюунчимэг
Г.Энх-Амгалан
2022-12-13 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 496 хурал байна.