-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-11-25 16:47:26 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Жавзанханд
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хохирогч: ХААН банк ХХК
Б.Өлзийхишиг
2021-11-25 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2021-11-25 16:45:25 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Жавзанханд
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Хохирогч: ХААН банк ХХК
Б.Өлзийхишиг
2021-11-25 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2021-11-24 15:42:07 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Оюунтогтох
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-11-24 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2021-11-24 11:21:14 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Наранбаатар
Прокурор: Б.Нямжав
Ж.Отгонхишиг
2021-11-24 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-11-24 11:06:26 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Т.Пүрэвпцуцаг
Шүүгдэгч: Г.Тэгшжаргал
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Ж.Отгонхишиг
2021-12-01 13:04 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
6 2021-11-24 11:04:41 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: М.Эрдэнэсайхан
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: М.Батболд
Ж.Отгонхишиг
2021-11-24 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2021-11-23 17:55:46 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Сэргэлэнбаясгалан
Прокурор: Б.Нямжав
Ж.Отгонхишиг
2021-12-07 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
8 2021-11-23 17:44:58 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Л.Пүрэвдорж
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Иргэний нэхэмжлэгч: М.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-11-23 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2021-11-23 15:40:59 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Рэнчиндорж
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Ж.Отгонхишиг
2021-11-23 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2021-11-23 15:18:40 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Л.Пүрэвдорж
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Иргэний нэхэмжлэгч: М.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-11-23 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2021-11-23 15:18:15 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Бат-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Б.Өлзийхишиг
2021-11-23 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2021-11-23 13:12:20 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Н.Ганхуяг
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Хохирогч: М.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-11-23 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2021-11-23 11:32:02 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Б.Нямбат
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
14 2021-11-23 11:17:33 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Г.Раднаасамбуу
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: Ж.Жигмэддорж
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
15 2021-11-23 10:53:58 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Н.Ганхуяг
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-11-23 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 387 хурал байна.