-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-12-09 11:31:40 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Баярсайхан
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Хохирогч: Н.Бямбадорж
Ж.Отгонхишиг
2021-12-09 11:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2021-12-09 11:10:31 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Т.Ёндонренчин
Прокурор: Б.Нямжав
Ж.Отгонхишиг
2021-12-09 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2021-12-09 10:29:34 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Ялтан: Б.Ганболд
Прокурор: Б.Нямжав
ШШГГ-ийн ажилтан: Л.Шоонуу
Ж.Отгонхишиг
2021-12-09 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2021-12-09 09:48:49 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Хохирогч: Н.Ганбат
Хохирогчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Ж.Отгонхишиг
2021-12-08 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-12-08 17:47:43 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Сэргэлэнбаясгалан
Прокурор: Б.Нямжав
Ж.Отгонхишиг
2021-12-07 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2021-12-08 11:55:26 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Д.Мөнхтөр
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Хохирогч: М.Лхагважаргал
Ж.Отгонхишиг
2021-12-08 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2021-12-07 16:40:49 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ц.Бат-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Хохирогч: Н.Ганбат
Хохирогчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Ж.Отгонхишиг
2021-12-08 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
8 2021-12-03 18:13:39 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: С.Сүхболд
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2021-12-03 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2021-12-03 17:41:04 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Л.Бямбадорж
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2021-12-03 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2021-12-03 17:12:46 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Д.Нямбат
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2021-12-03 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2021-12-03 16:30:45 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Ч.Нарангэрэл
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Ганболд
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2021-12-03 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2021-12-03 15:31:48 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: О.Амарбаясгалан
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Энхболд
Хохирогч: Г.Отгонбаатар
Б.Өлзийхишиг
2021-12-15 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч нэмэгдсэн, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
13 2021-12-03 12:34:43 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: С.Сүхболд
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-12-03 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2021-12-03 11:49:57 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Л.Бямбадорж
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-12-03 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2021-12-03 11:30:24 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: Б.Нямбат
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-12-03 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 389 хурал байна.