-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-01-27 10:39:43 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Баттулга
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Б.Өлзийхишиг
2021-01-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2021-01-26 16:26:55 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Насандэлгэр
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Өлзийхишиг
2021-02-22 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
3 2021-01-26 15:27:27 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Баттулга
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Б.Өлзийхишиг
2021-01-27 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
4 2021-01-15 14:55:09 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Цогтбаяр
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Өлзийхишиг
2021-01-15 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-01-15 14:40:19 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ц.Соронзонболд
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-01-15 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2021-01-13 12:01:59 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Н.Балжинням
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Хохирогч: Б.Мягмаржав
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2021-02-01 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
7 2021-01-12 15:53:11 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Н.Балжинням
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Хохирогч: Б.Мягмаржав
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2021-02-01 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
8 2021-01-11 13:40:09 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Г.Буяннэмэх
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Өлзийхишиг
2021-02-05 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
9 2021-01-11 12:28:53 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Д.Баттулга
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-01-11 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2021-01-11 12:00:54 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: О.Бат-Эрдэнэ
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Өлзийхишиг
2021-01-11 11:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2021-01-11 10:28:30 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Н.Балжинням
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Хохирогч: Б.Мягмаржав
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2021-02-01 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
12 2021-01-06 16:16:18 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: О.Бат-Очир
Прокурор: Б.Нямжав
Б.Уртнасан
2021-01-06 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2021-01-06 15:29:40 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Н.Батхуяг
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Уртнасан
2021-01-06 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2021-01-06 13:14:52 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: М.Ганзориг
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Хохирогч: Б.Баттулга
Хохирогч: Г.Дуламрагчаа
Б.Уртнасан
2021-01-06 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 389 хурал байна.