-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2021-01-01- 2021-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2021-12-16 12:37:25 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Ялтан: Г.Шинэхүү
Прокурор: Б.Нямжав
ШШГГ-ийн ажилтан: Л.Шоонуу
Б.Өлзийхишиг
2021-12-16 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2021-12-16 10:55:46 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: М.Шинэтогтох
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: М.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-12-16 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2021-12-15 18:02:25 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Ганбаатар
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Хохирогч: Б.Долгорсүрэн
Б.Өлзийхишиг
2021-12-29 15:01 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
4 2021-12-15 17:56:34 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: С.Батсайхан
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Хохирогч: М.Баасанжаргал
Ж.Отгонхишиг
2021-12-15 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2021-12-15 17:18:16 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Р.Батбаатар
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Хохирогч: Б.Пүрэвдулам
Б.Өлзийхишиг
2021-12-15 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2021-12-15 16:44:00 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: О.Амарбаясгалан
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Энхболд
Хохирогч: Г.Отгонбаатар
Б.Өлзийхишиг
2021-12-15 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2021-12-15 15:48:35 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Л.Пүрэвдорж
Зөрчилд холбогдогч: Б.Дагвадорж
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бумбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Э.Даваадорж
Зөрчилд холбогдогч: Н.Сүрэнрагчаа
Прокурор: Б.Нямжав
Хохирогч: О.Рагчаа
Хохирогч: О.Нямдаваа
Б.Өлзийхишиг
2021-12-15 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2021-12-15 11:34:55 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Төмөрдорж
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Хохирогч: Б.Эрдэнэчимэг
Ж.Отгонхишиг
2021-12-15 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2021-12-15 09:39:27 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Давиймаа
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Б.Өлзийхишиг
2021-12-15 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2021-12-14 17:46:19 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: О.Амарбаясгалан
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: С.Энхболд
Хохирогч: Г.Отгонбаатар
Б.Өлзийхишиг
2021-12-15 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
11 2021-12-14 15:57:26 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: Г.Раднаасамбуу
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: Ж.Жигмэддорж
Яллагдагчийн өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Б.Өлзийхишиг
2021-12-14 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
12 2021-12-13 16:43:09 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Яллагдагч: М.Шинэтогтох
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Иргэний нэхэмжлэгч: М.Батболд
Б.Өлзийхишиг
2021-12-16 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
13 2021-12-13 16:37:24 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Төмөрдорж
Прокурор: Б.Сансарбаяр
Хохирогч: Б.Эрдэнэчимэг
Ж.Отгонхишиг
2021-12-15 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
14 2021-12-13 10:16:04 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Шүүгдэгч: М.Санжаадорж
Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Э.Одбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Пүрэвдорж
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Т.Жамбалцүлтэм
Хохирогчийн өмгөөлөгч: Г.Баттулга
Гэрч: Ё.Өнөрцэцэг
Гэрч: С.Азжаргал
Гэрч: Б.Өлзийжаргал
Б.Өлзийхишиг
2022-01-10 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
15 2021-12-10 12:32:56 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Шүүгдэгч: Б.Билгүүн
Ж.Отгонхишиг
2021-12-10 12:08 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 389 хурал байна.