-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-24 11:19:28 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Пүрэвдорж
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-22 18:11:53 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: М.Мөнхбаяр
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Б.Өлзийхишиг
2024-05-22 16:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-22 17:56:22 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Т.Нандин-Эрдэнэ
Б.Өлзийхишиг
2024-05-22 16:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-22 17:37:40 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: С.Отгонбаатар
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Б.Өлзийхишиг
2024-05-22 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-22 17:29:13 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: М.Батмягмар
Б.Өлзийхишиг
2024-05-22 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-20 16:28:09 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: М.Батмягмар
Б.Өлзийхишиг
2024-05-22 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
7 2024-05-20 10:37:03 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Баасанжав
Шүүгдэгч: А.Жавхлан
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2024-07-19 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
8 2024-05-16 17:04:07 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Отгондорж
Б.Уртнасан
2024-05-16 16:22 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-16 15:38:33 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Ганбилэг
Б.Уртнасан
2024-05-16 15:26 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-16 15:25:59 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: А.Батсүх
Б.Уртнасан
2024-05-16 15:12 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-16 15:12:47 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Э.Алтансүх
Б.Уртнасан
2024-05-16 14:54 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-16 14:54:36 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ё.Жаргалбаян
Б.Уртнасан
2024-05-16 14:35 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-16 12:02:33 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: С.Энхболд
Шүүгдэгч: Ч.Ганболд
Шүүгдэгч: Ч.Чинбат
Шүүгдэгч: Г.Ганхуяг
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
14 2024-05-16 11:57:33 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: А.Баасандэлгэр
Б.Өлзийхишиг
2024-05-16 11:41 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-16 11:41:05 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Гончигдорж
Б.Өлзийхишиг
2024-05-16 11:13 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 65 хурал байна.