-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-29 10:41:01 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Лхагва-Очир
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2024-05-29 10:09 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-29 10:41:00 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Лхагва-Очир
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2024-05-29 10:09 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-27 12:19:24 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Шүүгдэгч: Б.Төмөр-Очир
Шүүгдэгч: Б.Сэлэнгэ
Б.Өлзийхишиг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Хэрэг хянан шийдвэрлэж ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.
4 2024-05-27 11:34:47 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Нямсүрэн
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-24 17:01:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батсүх
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-24 17:00:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батсүх
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-24 16:21:41 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: С.Батчулуун
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-24 15:50:04 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Батцагаан
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-24 15:33:24 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Буяндэлгэр
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 15:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-24 15:14:57 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Цэрэнтогтох
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 14:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-24 14:59:43 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: А.Содовсүрэн
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-24 14:46:07 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: С.Гомбодорж
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-24 12:47:41 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: У..Баярсайхан
Зөрчилд холбогдогч: Б.Лхагва-Очир
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-05-24 12:13:33 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Баттөгөлдөр
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 11:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-24 11:42:07 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: З.Отгонбат
Б.Өлзийхишиг
2024-05-24 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 65 хурал байна.