-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-03 15:40:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Шүүгдэгч: Ц.Цэнд-Аюуш
Өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Ж.Отгонхишиг
Б.Өлзийхишиг
Б.Уртнасан
2023-09-07 11:44 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-31 17:42:23 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Б.Чулуунхүү
Яллагдагч: Л.Энхбаяр
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Б.Уртнасан
2024-05-31 17:21 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
3 2024-05-30 16:52:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: А.Мөнхбат
Б.Өлзийхишиг
2024-05-30 16:38 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-30 16:38:29 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: П.Сүхгэрэл
Б.Өлзийхишиг
2024-05-30 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-30 16:30:07 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Н.Батмагнай
Б.Өлзийхишиг
2024-05-30 15:35 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-30 15:35:30 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: П.Жанчивдорж
Б.Өлзийхишиг
2024-05-30 15:22 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-30 15:22:30 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Төрбат
Б.Уртнасан
2024-05-30 11:22 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-30 15:20:44 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Болормаа
Б.Өлзийхишиг
2024-05-30 15:11 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-30 11:36:44 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: С.Бадам-Очир
Б.Уртнасан
2024-05-30 11:21 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-30 11:21:21 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Мөнхбаь
Б.Уртнасан
2024-05-30 11:01 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-30 11:21:03 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бямбаноров
Өмгөөлөгч: М.Гомборагчаа
Б.Өлзийхишиг
2024-05-30 10:59 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-30 11:20:38 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бат-Эрдэнэ
Б.Уртнасан
2024-05-30 10:57 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-30 11:20:19 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бат-Амгалан
Б.Уртнасан
2024-05-30 10:56 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-05-30 10:46:09 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Г.Лхагвасүрэн
Б.Өлзийхишиг
2024-06-21 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Талуудаас хэргийн оролцогч , бусад оролцогчийг оролцуулах хүсэлт гаргасан
15 2024-05-30 10:32:16 Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын эрүүгийн шүүх Прокурор: Н.Мөнгөнцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Гүнчинсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Алтансүх
Б.Өлзийхишиг
2024-05-30 10:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 65 хурал байна.