-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-21 09:45:59 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: М.Ганбаатар
Э.Хосбаяр
2024-05-21 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-21 09:43:11 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Оюунтөгөлдөр
Э.Хосбаяр
2024-05-21 09:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-17 16:16:06 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: Д.Баасанжав
Шүүгдэгч: Г.Энхбаяр
Шүүгдэгч: Ж.Хүрэлзориг
Хохирогч: И.Оюунтуяа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: А.Мөнхбат
Б.Ууганбаяр
2024-05-17 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-17 12:04:44 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Өмгөөлөгч: Л.Цогзолмаа
Шүүгдэгч: Ю.Энхжавхлан
Э.Хосбаяр
2024-05-17 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-17 10:51:57 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Д.Мэгзэр
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-17 10:34:22 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: М.Пүрэвсүрэн
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-17 10:33:58 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бат-Өлзий
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:35 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-17 09:13:17 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Б.Сумъяа
Өмгөөлөгч: А.Ариунболд
Э.Хосбаяр
2024-05-30 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
9 2024-05-16 16:48:57 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Ч.Наранмандах
Шүүгдэгч: Н.Энхбаатар
Э.Хосбаяр
2024-05-16 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-16 16:48:40 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Н.Энхбаатар
Шүүгдэгч: Ч.Наранмандах
Хохирогч: Т.Батбаяр
Э.Хосбаяр
2024-05-16 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-16 10:28:24 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Н.Амгалан
Шүүгдэгч: А.Мухтар
Хохирогч: А.Төмөр
Б.Ууганбаяр
2024-05-16 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-16 09:16:53 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: Н.Намнансүрэн
Шүүгдэгч: Э.Түвшинжаргал
Өмгөөлөгч: Д.Энхжаргал
Э.Хосбаяр
2024-07-23 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
13 2024-05-15 15:28:30 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Сүх-Очир
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-05-15 15:25:19 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Энхтөр
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-15 15:23:59 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Наранбаатар
Э.Хосбаяр
2024-05-15 15:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 93 хурал байна.