-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-24 11:56:42 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: А.Оюунтүлхүүр
Б.Ууганбаяр
2024-05-24 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-24 11:55:44 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Баттүшиг
Б.Ууганбаяр
2024-05-24 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-24 11:54:20 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ууганбаяр
Б.Ууганбаяр
2024-05-24 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-24 10:28:28 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: М.Ганхуягбаатар
Б.Ууганбаяр
2024-05-24 10:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-24 10:14:52 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бат-Оргил
Б.Ууганбаяр
2024-05-24 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-24 10:13:08 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Тэгшбаяр
Б.Ууганбаяр
2024-05-24 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-24 09:48:59 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Хохирогч: Г.Буд
Шүүгдэгч: Д.Эрдэнэболор
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Иргэний нэхэмжлэгч: Н.Батболд
Б.Ууганбаяр
2024-05-23 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-22 17:59:39 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: С.Эрдэнэсан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Жавхлан
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Э.Энхмаа
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Ц.Оюунхуар
Өмгөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Б.Ууганбаяр
2024-05-29 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хохирол, төлбөр төлөх
9 2024-05-22 16:04:02 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Оюунцэцэг
Э.Хосбаяр
2024-05-22 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-22 15:49:15 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Г.Энхбаяр
Шүүгдэгч: Ж.Хүрэлзориг
Шүүгдэгч: Д.Баасанжав
Б.Ууганбаяр
2024-05-17 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-22 15:41:07 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Б.Долгорсүрэн
Б.Ууганбаяр
2024-05-22 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-22 15:40:55 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Н.Батцэнгэл
Э.Хосбаяр
2024-05-22 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-21 14:44:14 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Ж.Мягмаржав
Шүүгдэгч: Э.Авирмэд
Шүүгдэгч: О.Төмөр
Шүүгдэгч: С.Алтандаваа
Хохирогч: П.Ганлхагва
Э.Хосбаяр
2024-05-28 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгчдэгч ирээгүй
14 2024-05-21 12:10:23 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Н.Энхбат
Э.Хосбаяр
2024-05-21 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-21 10:59:32 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Бошоол
Э.Хосбаяр
2024-05-21 09:27 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 93 хурал байна.