-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-29 09:30:29 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: В.Наранхүү
Хохирогч: Ө.Дэнсмаа
Өмгөөлөгч: Г.Баярсайхан
Б.Ууганбаяр
2024-05-28 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-29 09:28:29 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: З.Тэгшбаяр
Э.Хосбаяр
2024-05-22 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-29 09:25:17 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Өмгөөлөгч: Л.Наранчимэг
Яллагдагч: Д.Энхбат
Э.Хосбаяр
2024-05-29 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.3.Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлсэн
4 2024-05-28 16:59:21 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Нарангэрэл
Өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: Н.Намнансүрэн
Шүүгдэгч: Э.Түвшинжаргал
Өмгөөлөгч: Д.Энхжаргал
Э.Хосбаяр
2024-07-23 09:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүх хуралдаанд нэмэлт шинжилгээ хийлгэх, туршилт хийх, газар, орон байранд үзлэг хийхийг талууд харилцан зөвшөөрсөн
5 2024-05-28 12:38:20 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Ж.Мягмаржав
Шүүгдэгч: Э.Авирмэд
Шүүгдэгч: О.Төмөр
Шүүгдэгч: С.Алтандаваа
Хохирогч: П.Ганлхагва
Э.Хосбаяр
2024-05-28 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-28 11:21:03 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Өмгөөлөгч: С.Нарангэрэл
Шүүгдэгч: Д.Баярхүү
Хохирогч: О.Анхцэцэг
Э.Хосбаяр
2024-05-28 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-24 16:15:22 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Э.Мөнхзаяа
Хохирогч: Б.Буян-Өлзий
Э.Хосбаяр
2024-05-31 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон
8 2024-05-24 16:10:14 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Г.Ганзориг
Э.Хосбаяр
2024-05-24 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-24 16:00:26 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Н.Жааханбуд
Хохирогч: Г.Эрдэнэбаатар
Э.Хосбаяр
2024-05-24 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-24 15:55:29 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Д.Өлзийсайхан
Э.Хосбаяр
2024-05-24 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-24 15:55:25 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Д.Өлзийсайхан
Э.Хосбаяр
2024-05-24 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-24 15:50:53 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Г.Оюун-Эрдэнэ
Э.Хосбаяр
2024-05-24 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-24 15:50:52 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Г.Оюун-Эрдэнэ
Э.Хосбаяр
2024-05-24 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-05-24 15:41:08 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Болд-Эрдэнэ
Э.Хосбаяр
2024-05-24 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-24 15:32:17 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: У.Түвшинбаяр
Хохирогч: М.Амарбаяр
Хохирогч: Н.Гандиймаа
Хохирогч: Д.Бямбасүрэн
Иргэний нэхэмжлэгч: Б.Ариунболд
Э.Хосбаяр
2024-05-31 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч өвчтэй, чөлөөтэй, сургалтад оролцсон

Нийт 93 хурал байна.