-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-11- 2024-06-11)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-30 11:27:07 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: У.Эрдэнэбат
Хохирогч: Ш.Туяа
Б.Ууганбаяр
2024-05-30 09:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-30 11:24:17 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Батболд
Өмгөөлөгч: Г.Баярсайхан
Б.Ууганбаяр
2024-05-30 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-30 10:07:31 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Чулуунпүрэв
Шүүгдэгч: Б.Сумъяа
Өмгөөлөгч: А.Ариунболд
Э.Хосбаяр
2024-05-30 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-29 09:49:50 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Э.Дарханбат
Хохирогч: Д.Баянмөнх
Б.Ууганбаяр
2024-05-28 11:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-29 09:47:00 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Төртулга
Б.Ууганбаяр
2024-05-28 11:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-29 09:44:12 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: С.Зоригтбаатар
Хохирогч: З.Болортоль
Б.Ууганбаяр
2024-05-28 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-05-29 09:41:53 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Сурмаажав
Б.Ууганбаяр
2024-05-28 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-05-29 09:40:13 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Л.Болдсайхан
Прокурор: Б.Нарангэрэл
Э.Хосбаяр
2024-05-02 12:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-05-29 09:39:57 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Өмгөөлөгч: Г.Баярсайхан
Зөрчилд холбогдогч: М.Төмөрбаатар
Хохирогч: Ч.Нууцхантамир
Б.Ууганбаяр
2024-05-28 10:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-05-29 09:37:27 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: М.Саранчимэг
Прокурор: Б.Нарангэрэл
Б.Ууганбаяр
2024-05-27 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-05-29 09:35:18 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Баасандорж
Б.Ууганбаяр
2024-05-27 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-05-29 09:34:52 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: О.Санчир
Өмгөөлөгч: Х.Биязхан
Хохирогч: Б.Шижир
Э.Хосбаяр
2024-05-14 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-05-29 09:33:11 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Х.Баярбат
Өмгөөлөгч: Б.Төгсбаяр
Хохирогч: Х.Мядагмаа
Э.Хосбаяр
2024-04-30 17:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-05-29 09:32:38 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Б.Батболд
Хохирогч: Б.Хорлоо
Өмгөөлөгч: Г.Баярсайхан
Б.Ууганбаяр
2024-05-28 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-05-29 09:30:41 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Нарангэрэл
Зөрчилд холбогдогч: Л.Зоригт
Э.Хосбаяр
2024-05-22 15:35 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 93 хурал байна.