-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-05-13- 2022-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-05-17 10:13:04 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: Б.Баярцогт
Хохирогч: М.Нямтогтох
Б.Мөнхзаяа
2024-05-15 13:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-05-17 10:10:49 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Пүрэвдорж
Прокурор: З.Алтансолонго
Т.Цэцэгмаа
2024-05-16 13:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-05-13 14:57:03 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Энхзаяа
Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Г.Манлайбаатар
Б.Мөнхзаяа
2024-05-13 13:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-05-13 11:04:50 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Шүүгдэгч: М.Энхбулган
Өмгөөлөгч: Н.Очибат
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: П.Батцэцэг
Б.Гантөгс
2024-05-13 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-05-13 11:02:12 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: З.Алтансолонго
Шүүгдэгч: Түвшинсайхан
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Жаргалбаяр
Б.Гантөгс
2024-04-29 14:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-05-13 09:04:00 Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Энхзаяа
Улсын яллагч: Б.Хосбаяр
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Г.Манлайбаатар
Б.Мөнхзаяа
2024-05-13 13:10 Шүүх хуралдаан дууссан
Хохирол, төлбөр төлөх

Нийт 21 хурал байна.