-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-10-20 16:59:11 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: С.Батбаатар
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-20 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-10-19 20:55:19 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: М.Хишигжаргал
Хохирогч: Д.Дашхорол
П.Доржбал
2023-10-04 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-10-19 20:52:16 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Хохирогч: М.Баасандорж
Шүүгдэгч: Ж.Буянбат
П.Доржбал
2023-10-04 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-10-19 20:50:26 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Оюунбат
Хохирогч: Г.Пагамдулам
П.Доржбал
2023-10-04 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-10-19 20:49:16 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Санбарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Д.Батдорж
П.Доржбал
2023-10-05 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-10-19 15:24:14 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Д.Даваасамба
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Хохирогч: А.Оюунбилэг
П.Доржбал
2023-10-19 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-10-19 15:19:43 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Н.Баянхангай
Шүүгдэгч: У.Нямбаяр
Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
П.Доржбал
2023-10-18 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-10-19 15:17:43 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Насан-Эрдэнэ
Хохирогч: Ш.Саранцэцэг
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-18 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-10-19 15:16:18 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Жандагчамба
П.Доржбал
2023-10-18 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-10-19 10:08:05 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Д.Лхагвасүрэн
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-18 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-10-18 09:27:26 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Яллагдагч: Б.Цолмонбаатар
Хохирогч: В.Хоролгарав
П.Доржбал
2023-08-30 11:47 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-10-18 09:23:28 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Төрболд
Өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Өмгөөлөгч: Э.Баасандэмбэрэл
П.Доржбал
2023-10-17 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-10-18 09:15:08 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.төрболд
Шүүгдэгч: С.Лхагвасүрэн
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-17 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-10-17 17:50:56 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Дашцэрэн
П.Доржбал
2023-10-16 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-10-17 17:49:14 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Н.Үүрийнцолмон
П.Доржбал
2023-10-17 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 554 хурал байна.