-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-10-26 08:10:57 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Бавуудорж
Зөрчилд холбогдогч: С.Мөнхбаяр
Эрх бүхий албан тушаалтан: Д_Тогоохүү
П.Доржбал
2023-10-05 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-10-26 08:09:27 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Мөнхдалай
Шүүгдэгч: Б.Элбэг
П.Доржбал
2023-10-04 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-10-25 10:33:49 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Ц.Баттогоо
Хохирогч: Т.Батдэлгэр
П.Доржбал
2023-10-25 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-10-24 11:59:33 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Д.мөнхбат
П.Доржбал
2023-10-24 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-10-24 10:33:27 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Г.Батболд
З.Нандинцэцэг
2023-05-18 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-10-24 10:10:00 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Соронзонболд
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-23 17:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-10-23 17:03:10 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Шижирбаатар
П.Доржбал
2023-10-23 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-10-23 16:26:50 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Ш.Чордогнамжил
Хохирогч: Л.Мягмаржав
П.Доржбал
2023-10-23 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-10-23 16:14:01 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Лхагважав
Хохирогч: Г.Цэцгээ
П.Доржбал
2023-10-20 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-10-23 15:34:21 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Н.Баянхангай
Шүүгдэгч: У.Нямбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Алтангэрэл
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
П.Доржбал
2023-10-23 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-10-23 12:42:21 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Баасансүрэн
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-23 12:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-10-23 12:29:22 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: С.Амарзаяа
Хохирогч: Г.Нэмэхжаргал
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-20 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-10-23 12:05:01 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Сансарбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Б.Отгонбаатар
Хохирогч: Б.Энх-Амгалан
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-23 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-10-20 17:01:42 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Шүүгдэгч: О.Өлзийнэмэх
ШШГГ-ийн ажилтан: А.Мянган-Эрдэнэ
Н.Дэлгэрмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
15 2023-10-20 16:59:11 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: С.Батбаатар
Өмгөөлөгч: Д.Эрдэнэтуяа
Н.Дэлгэрмаа
2023-10-20 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 553 хурал байна.