-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2022-12-23- 2023-12-31)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-11-23 16:56:28 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Төрболд
Шүүгдэгч: М.Бат-Эрдэнэ
Хохирогч: Х.Загадтүвшин
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Д.Давааням
П.Доржбал
2023-11-23 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-11-23 14:56:31 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Г.Баттулга
Хохирогч: П.Эрдэнэбилэг
П.Доржбал
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
3 2023-11-23 11:03:16 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: Д.Батмөнх
Н.Дэлгэрмаа
2023-11-23 10:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-11-23 10:11:14 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: Д.Нямдорж
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Саруул
Н.Дэлгэрмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч солигдсон, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
5 2023-11-22 16:16:18 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Л.Лхамсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Одгэрэл
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Н.Дэлгэрмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч солигдсон, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
6 2023-11-22 09:56:21 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: О.Төвшинтогтох
Хохирогч: Нар-од
Н.Дэлгэрмаа
2023-11-22 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-11-21 15:59:27 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: Г.Ундралтуяа
Н.Дэлгэрмаа
2023-11-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-11-17 10:10:06 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Э.Даваадорж
Хохирогч: Г.Мөнхтуяа
Н.Дэлгэрмаа
2023-11-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-11-17 09:49:49 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: А.мөнхбат
Хохирогч: А.Золжаргал
Н.Дэлгэрмаа
2023-11-17 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-11-16 14:45:22 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: А.Дэмбэрэлсүрэн
П.Доржбал
2023-11-16 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-11-16 10:46:01 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Л.Лхамсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Одгэрэл
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Н.Дэлгэрмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч солигдсон, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
12 2023-11-15 17:49:35 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Зөрчилд холбогдогч: Х.Батбилэг
П.Доржбал
2023-11-15 17:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-11-13 11:16:51 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ц.Мөнх-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: Б.Элбэгдорж
Шүүгдэгч: С..Лхагвадорж
Хохирогч: С.Пүрэврагчаа
Н.Дэлгэрмаа
2023-11-13 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-11-13 10:43:23 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Эрхэмбаяр
Зөрчилд холбогдогч: Л.Лхамсүрэн
Зөрчилд холбогдогч: Б.Одгэрэл
Өмгөөлөгч: Б.Энхжаргал
Өмгөөлөгч: Б.Баярцогт
Н.Дэлгэрмаа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Өмгөөлөгч солигдсон, хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан
15 2023-11-10 14:19:31 Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Мөнх-Оргил
Шүүгдэгч: Г.Ундралтуяа
Н.Дэлгэрмаа
2023-11-21 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Улсын яллагч солигдсон,хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан

Нийт 554 хурал байна.