-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-08-19- 2023-09-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-08-22 15:43:30 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Өмгөөлөгч: А.Мөнхбат
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Бат-Эрдэнэ
Г.Намуунтуяа
2023-08-22 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-08-22 15:37:09 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: М.Бадам-Очир
Л.Батжаргал
2023-08-22 15:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-08-22 15:25:51 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Э.Мөнх-Эрдэнэ
Л.Батжаргал
2023-08-22 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-08-22 15:13:21 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бархас
Л.Батжаргал
2023-08-22 14:55 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-08-22 14:57:14 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Олзвойбаатар
Л.Батжаргал
2023-08-22 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-08-21 16:49:33 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Энхбаяр
Хохирогч: Н.Ганжигүүр
Шүүгдэгч: Ц.Үүрийнгэгээ, Ц.Үүрийнцолмон
Г.Намуунтуяа
2023-08-21 14:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 66 хурал байна.