-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-08-19- 2023-09-19)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-09-04 17:06:56 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Э.Эрдэнэбаатар
Г.Намуунтуяа
2023-09-04 17:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-09-04 16:59:38 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Л.Сүхбаатар
Г.Намуунтуяа
2023-09-04 16:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-09-04 16:57:46 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Э.Амартайван
Г.Намуунтуяа
2023-09-04 16:55 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-09-04 16:42:48 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Х.Гантулга
Г.Намуунтуяа
2023-09-04 16:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-09-04 16:35:37 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: М.Бамбадорж
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Солонго
Шүүгдэгч: Г.Алтан-Эрдэнэ
Л.Батжаргал
2023-09-04 16:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-09-04 15:44:47 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: А.Гантулга
Г.Намуунтуяа
2023-09-04 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-09-04 15:43:19 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мөнхсоёл
Г.Намуунтуяа
2023-09-04 15:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-09-04 15:39:38 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: А.Батчимэг
Г.Намуунтуяа
2023-09-04 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-08-29 15:57:14 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: В.Антон
Л.Батжаргал
2023-08-29 15:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-08-29 15:54:38 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: У.Бямба
Г.Намуунтуяа
2023-08-29 15:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-08-29 15:51:59 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Отгонтуяа
Г.Намуунтуяа
2023-08-29 15:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-08-29 15:16:30 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Л.Бордаваа
Г.Намуунтуяа
2023-08-29 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-08-29 11:16:21 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Н.Отгонзул
Г.Намуунтуяа
2023-08-29 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-08-29 09:19:18 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: С.Эрдэнэчимэг
Г.Намуунтуяа
2023-08-29 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-08-29 08:57:38 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Г.Намуунтуяа
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй

Нийт 66 хурал байна.