-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-01-05- 2023-02-05)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-01-19 15:46:54 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Хохирогч: Б.Отгонцэцэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Мөнхбаяр
Г.Намуунтуяа
2023-01-19 15:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-01-19 15:22:40 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Хохирогч: Болортуяа
Зөрчилд холбогдогч: Доржпалам
Г.Намуунтуяа
2023-01-19 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-01-19 14:09:38 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Бат-Эрдэнэ
Шүүгдэгч: А.Гэрэлцогт
Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
П.Пагма
2023-01-19 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-01-19 10:06:15 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Аюур
Прокурор: С.Ариунаа
Өмгөөлөгч: Б.Солонго
Л.Батжаргал
Г.Намуунтуяа
П.Пагма
2023-01-19 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-01-19 08:50:14 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Х.Эрдэнэбаатар
Прокурор: М.Бамбадорж
Өмгөөлөгч: Д.Ганхуяг
Өмгөөлөгч: А.Мөнхбат
Л.Батжаргал
Г.Намуунтуяа
П.Пагма
2023-01-18 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-01-18 17:46:30 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Д.Ганхуяг
Л.Батжаргал
2023-01-18 17:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-01-18 17:42:13 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Д.Ганхуяг
Л.Батжаргал
2023-01-18 17:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-01-18 17:33:55 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Амаржаргал
Л.Батжаргал
2023-01-18 17:28 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-01-18 17:30:24 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: С.Ариунболд
Л.Батжаргал
2023-01-18 17:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-01-18 17:27:50 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Д.Нэргүйнпүрэв
Л.Батжаргал
2023-01-18 17:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-01-18 17:23:36 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ганболд
Л.Батжаргал
2023-01-18 17:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-01-18 17:16:42 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Т.Ганбаатар
Л.Батжаргал
2023-01-18 17:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-01-18 13:56:56 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Шүүгдэгч: Э.Хартогоо, М.Төмөр, П.Батхүү, Б.Гансүх, С.Гандолгор
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: М.Энхтуяа, Т.Энхболд, Б.Солонго, З.Нямсүрэн, Д.Урансувд
Г.Намуунтуяа
2023-01-18 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-01-18 11:35:53 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Ууганбаатар
П.Пагма
2023-01-18 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-01-18 11:17:34 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Н.Түвшинтогтох
П.Пагма
2023-01-18 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 86 хурал байна.