-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-01-05- 2023-02-05)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-01-26 14:55:55 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: М.Бамбадорж
Шүүгдэгч: Э.Солонго
Г.Намуунтуяа
2023-01-26 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-01-26 14:55:04 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ч.Сүхчулуун
П.Пагма
2023-01-26 14:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-01-26 14:39:36 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Өмгөөлөгч: М.Энхтуяа
Зөрчилд холбогдогч: А.Амарболд
Г.Намуунтуяа
2023-01-26 14:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-01-26 11:58:13 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Д.Аваргабаатар
Улсын яллагч: Э.Ундармаа
П.Пагма
2023-01-26 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2023-01-26 11:48:49 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Ж.Саруул
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Урансувд
Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
П.Пагма
2023-01-26 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2023-01-25 10:20:26 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Д.Ганчимэг
Өмгөөлөгч: Ч.Эрдэнэбат
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: М.Төрхүү
Шүүгдэгч: Н.Ган-Эрдэнэ
Г.Намуунтуяа
2023-01-25 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-01-24 15:50:13 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Төмөргарьд
Г.Намуунтуяа
2023-01-24 15:45 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2023-01-24 15:09:04 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: С.Одсүрэн
П.Пагма
2023-01-24 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2023-01-24 09:46:09 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Жаргал
Улсын яллагч: Д.Энхбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Т.Энхболд
П.Пагма
2023-01-24 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2023-01-24 09:16:35 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: З.Эрдэнэхүү
Улсын яллагч: Д.Энхбаяр
П.Пагма
2023-01-24 09:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-01-20 12:00:23 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: О.Энхбаяр
Улсын яллагч: Э.Хосбаяр
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Солонго
Хохирогчийн өмгөөлөгч: А.Мөнхбат
Шүүгчдэгчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Н.Хүрэлцэцэг
П.Пагма
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй
12 2023-01-19 16:19:58 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Н.Наранбат
Г.Намуунтуяа
2023-01-19 16:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-01-19 16:14:21 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Д.Бат-Эрдэнэ
Г.Намуунтуяа
2023-01-19 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-01-19 16:07:07 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Б.Манлайбаатар
Г.Намуунтуяа
2023-01-19 15:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2023-01-19 15:56:20 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Т.Батжаргал
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Ганзориг
Г.Намуунтуяа
2023-01-19 15:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 86 хурал байна.