-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2023-11-21- 2023-12-21)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2023-12-13 09:41:44 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: К.Нанжинханд
Шүүгдэгч: Л.Цогтгэрэл
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Х.Отгонбаатар
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Н.Идэр
2023-12-13 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2023-12-12 17:04:33 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Доржханд
Шүүгдэгч: Г.Хадхүүбаяр
Н.Идэр
2023-12-12 16:50 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2023-12-11 15:29:13 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бямбадорж
Хохирогч: Ц.Оюунжав
Б.Гэршихбөртэ
2023-12-11 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2023-12-11 10:38:07 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Б.Энхтулга
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Амараа
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Чинбаатар
Шүүгдэгч: Ж.Дорждэрэм
Б.Ихтамир
2023-12-19 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
5 2023-12-11 10:20:10 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Ч.Мядагбадам
Шүүгдэгч: О.Бат-Эрдэнэ
Б.Ихтамир
2023-12-11 09:31 Шүүх хуралдаан дууссан
12.2.Прокурорт буцаасан
6 2023-12-11 09:55:55 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: Г.Уянга
Шүүгдэгч: О.Мөнхтөр
Хохирогч: Б.Давааням
Н.Идэр
2023-12-11 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2023-12-08 13:54:33 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Доржханд
Хохирогч: Г.Мэндсайхан
Шүүгдэгч: Б.Ганболд
Г.Гэрэлт-Од
2024-01-03 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүгдэгч өмгөөлөгч авах хүсэлт гаргасан
8 2023-12-08 10:15:27 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Доржханд
Хохирогч: С.Гантөмөр
Өмгөөлөгч: Б.Содболд
Шүүгдэгч: Б.Хосбаяр
Г.Гэрэлт-Од
2023-12-22 09:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд ирээгүй
9 2023-12-07 15:08:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улсын яллагч: К.Нанжинханд
Хохирогчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Уранчимэг
Иргэний нэхэмжлэгч: Мөнхтөр
Шүүгдэгч: Б.Анхбаяр
Б.Ихтамир
2023-12-18 08:30 Шүүх хуралдаан дууссан
Өмгөөлөгч өвчтэй, чөлөөтэй
10 2023-12-07 13:43:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: Б.Отгонцэцэг
Б.Ихтамир
2023-12-07 12:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2023-12-07 12:06:32 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: Ө.Отгонзаяа
Б.Ихтамир
2023-12-07 12:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2023-12-07 12:04:12 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: С.Өсөхбаяр
Б.Ихтамир
2023-12-07 12:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2023-12-07 12:02:07 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: М.Мандах
Б.Ихтамир
2023-12-07 12:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2023-12-07 11:11:09 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Ч.Болормаа
Зөрчилд холбогдогч: Г.Бямбадорж
Хохирогч: Ц.Оюунжав
Б.Гэршихбөртэ
2023-12-11 14:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Бусад оролцогч ирээгүй
15 2023-12-07 10:50:31 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Энхтулга
Шүүгдэгч: Г.Түвшиндаваа
Хохирогч: Ш.Оюунцэцэг
Б.Гэршихбөртэ
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүгчдэгч ирээгүй

Нийт 100 хурал байна.