-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-08- 2024-06-18)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-17 08:59:17 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Н.Баярбаатар
2024-06-05 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
2 2024-06-17 08:57:21 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Б.Ширбазар
Хохирогч: Ган-Уянга
Прокурор: Б.Соронзонболд
Н.Баярбаатар
2024-06-05 16:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-06-17 08:55:21 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Э.Намнансүрэн
Прокурор: Б.Соронзонболд
Эрх бүхий албан тушаалтан: Д.Нямсүрэн
С.Насанбуян
2024-06-03 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-06-17 08:55:03 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Ц.Мөнхзул
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүх хуралдаан товлосон.
5 2024-06-17 08:54:24 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Түмэн айл нөөц ХХК
Хариуцагч: Ашигт малтмал газрын тосны газар
Ц.Мөнхзул
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүх хуралдаан товлосон.
6 2024-06-17 08:53:53 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: Ч.Ганбат
Прокурор: Б.Соронзонболд
Эрх бүхий албан тушаалтан: А.Ганхолбоо
С.Насанбуян
2024-06-03 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-06-17 08:53:28 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Болор давс ХХК
Хариуцагч: Татварын ерөнхий газар
А.Ганзориг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүх хуралдаан товлосон.
8 2024-06-17 08:52:14 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Ням-Очир
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Цэрэндэжид
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Нямхүү
Хариуцагч: Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Одгэрэл
Гуравдагч этгээд: С.Эрдэнэцэцэг
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч: М.Сэндэнханд
А.Ганзориг
Тов тогтоогоогүй Шүүх хуралдаан зарласан
Шүүх хуралдаан товлосон.
9 2024-06-17 08:51:56 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: А.Түвшинбаяр
Өмгөөлөгч: Д.Зулаа
Прокурор: Б.Соронзонболд
Эрх бүхий албан тушаалтан: Б.Саейнгэнэн
С.Насанбуян
2024-06-03 11:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-06-17 08:32:20 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Зөрчилд холбогдогч: А.Сэргэлэнбаатар
Өмгөөлөгч: Г.Эрдэнэбат
Прокурор: Б.Соронзонболд
С.Насанбуян
2024-05-20 14:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-06-17 00:31:25 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Дорж
Нэхэмжлэгч: Ч.Буд
Нэхэмжлэгч: Т.Энхжаргал
Хариуцагч: Нийсэлийн Засаг Дарга
Нэхэмжлэгч: Д.Оюунчимэг
Ц.Мөнхзул
2024-06-20 10:00 Шүүх хуралдаан зарласан
Нэхэмжлэлийн ихэсгэсэн, өөрчилсөн шаардлагыг шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
12 2024-06-16 11:21:11 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: М.Маргад
Прокурор: Г.Баясгалан
Г.Золбоо
2024-06-13 15:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
13 2024-06-15 23:31:46 Төв аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Оргил
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Мөнхдөл
Р.Мөнх-Эрдэнэ
М.Мөнхдаваа
2024-05-30 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаасан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.5/
14 2024-06-15 23:09:10 Төв аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Оргил
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Мөнхдөл
Р.Мөнх-Эрдэнэ
М.Мөнхдаваа
2024-05-30 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан томилолттой, чөлөөтэй
15 2024-06-15 22:39:23 Төв аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Базардорж
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Сонинбайгаль
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Наранцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Зориг
Гуравдагч этгээд: Г.Санжаадорж
Р.Мөнх-Эрдэнэ
2024-05-30 00:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаасан. /ИХШХШТХ-ийн 167.1.5/

Нийт 1639 хурал байна.