-
   
 

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

( 2024-06-08- 2024-06-18)

Хурал дууссан огноо Шүүхийн нэр Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Хурал товлосон огноо Шийдвэрлэсэн байдал
1 2024-06-17 11:07:12 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Түмэн наяд хайрхан ХХК
Хариуцагч: Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах хорооны дарга
Хариуцагч: Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах хорооны дарга
У.Бадамсүрэн
2024-07-01 11:30 Шүүх хуралдаан зарласан
Бусад - Хүсэлтийг хүлээн авч шүүх хуралдааныг хойшлуулсан
2 2024-06-17 11:06:04 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Б.Энхтамир
Прокурор: Д.Хонгорзул
Өмгөөлөгч: Б.Хонгорзул
Өмгөөлөгч: Хёт
Өмгөөлөгч: Б.Сарантуяа
Ц.Мөнх-Эрдэнэ
2024-06-10 11:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
3 2024-06-17 11:05:42 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Х.Гэрэлт-Од
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
4 2024-06-17 11:05:39 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Батбаяр
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
5 2024-06-17 11:05:36 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Дэмбэрэлмаа
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
6 2024-06-17 11:05:34 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нандин-Эрдэнэ
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
7 2024-06-17 11:05:21 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Х.Гэрэлт-Од
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:25 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
8 2024-06-17 11:05:18 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Д.Батбаяр
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:20 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
9 2024-06-17 11:05:15 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Ж.Дэмбэрэлмаа
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:15 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
10 2024-06-17 11:05:12 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Ц.Очмандах
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:10 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
11 2024-06-17 11:05:08 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Б.Нандин-Эрдэнэ
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:05 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
12 2024-06-17 11:04:53 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Н.Уранбайгаль
Хариуцагч: Зам тээврийн хөгжлийн яамны Авто тээврийн хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Мөнхбат
Хариуцагч: Зам тээврийн хөгжлийн яамны Авто тээврийн хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Мөнхбат
У.Бадамсүрэн
2024-06-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
Шүүх хуралдааныг товлосон
13 2024-06-17 11:04:44 Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Б.Ганчимэг
Зөрчилд холбогдогч: Ш.Цогбаяр
А.Энхбаатар
2024-06-17 10:00 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
14 2024-06-17 11:03:10 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: С.Наранжаргал
Прокурор: Б.Байгаль
Өмгөөлөгч: Л.Бор
Д.Батцэнгэл
2024-06-17 10:30 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн
15 2024-06-17 11:00:46 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Г.Анхбаяр
Шүүгдэгч: Бошоол
Б.Ууганбаяр
2024-06-17 09:40 Шүүх хуралдаан дууссан
12.1.Шийдвэрлэсэн

Нийт 1639 хурал байна.