-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Алтантулга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Ариунзул
Нэхэмжлэгч: С.Нямжаргал
Хариуцагч: Д.Эрдэнэбаяр
Шүүх хуралдааны танхим-8 Ө.Уянга
2 2020-09-14 12:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-3 Б.Ууганбаяр
3 2020-09-14 11:50 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Чинбат
Шүүх хуралдааны танхим-3 Б.Ууганбаяр
4 Хойшилсон Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Сэдэд
Хариуцагч: "Ай Би И капитал ББСБ" ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ж.Цэнгэл
5 2020-09-17 13:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Баттүвшин
Хариуцагч: И.Гэнэн
Шүүх хуралдааны танхим-6 Н.Баярмаа
6 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Т.Алтантулга
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Г.Ариунзул
Нэхэмжлэгч: НИК ХХК
Хариуцагч: Би Эм Си Си ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-9 Ө.Уянга
7 2020-09-14 11:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Золжаргал
Нэхэмжлэгч: Эмон ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-2 Б.Ууганбаяр
8 2020-09-17 15:00 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: "Их мандуул" ХХК
Хариуцагч: Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
Хариуцагч: Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Шүүх хуралдааны танхим-8 Н.Баярмаа
9 2020-09-14 00:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Эрдэнэбаяр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Д.Санчир
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Гүнтэвчимэг
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ч.Ичинхорлоо
А.Мөнхзул
10 2020-09-14 12:20 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Чинбат
Шүүх хуралдааны танхим-9 Б.Ууганбаяр
11 2020-09-14 11:40 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-10 Б.Ууганбаяр
12 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : А.Энхгэрэл
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ц.Дагвадорж
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Т.Алдармаа
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ж.Оюунболд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ө.Энхтайван
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: С.Түвшинжаргал
Нэхэмжлэгч: Хуашенконстракшн ХХК
Хариуцагч: Аюуд ХХК
Гуравдагч этгээд: Фоундешн менежмент Эм Эн Жи ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-2 Ө.Уянга
13 2020-09-17 16:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Уранчимэг
Хариуцагч: Ц.Дөлгөөн
Шүүх хуралдааны танхим-8 Н.Баярмаа
14 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ганбаяр
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Баянмөнх
Хариуцагч: Цаст импекс ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Тулга
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: А.Зоригтбаатар
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Батсүх
Шүүх хуралдааны танхим-1 Ч.Ичинхорлоо
15 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Батмөнх
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Тунбаяр
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Сайнбаяр
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: П.Алтанчимэг
Хариуцагч: Б.Өлзийбаяр
Хариуцагч: Д.Пүрэвням
Шүүх хуралдааны танхим-5 Ө.Уянга
 
Нийт: 37243