-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Шүүгдэгч: Э.Төмөрбаатар
Шүүгдэгч: М.Тулга
Шүүгдэгч: Н.Эрдэнэ-Очир
Шүүгдэгч: Б.Самбуу
Прокурор: П.Ганбаатар
Нэхэмжлэгч: М.Энхсайхан
Шинжээч: А.Мөнхтуяа
Хохирогч: Д.Ганбаяр
Өмгөөлөгч: Б.Ганпүрэв
Өмгөөлөгч: Э.Нарангарав
Өмгөөлөгч: ш.Эрдэнэцэцэг
Өмгөөлөгч: Н.Мандах
А1 танхим Г.Ганбаатар
2 2020-09-29 10:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : М.Төрбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ч.Энхтуяа
Шүүх хуралдааны танхим-1 Н.Оюунтуяа
3 2020-09-22 09:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Батхуяг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Туяажаргал
Шүүх хуралдааны танхим-6 Н.Оюунтуяа
4 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Ганчимэг
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Ч.Атарболд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ё.Байгальмаа
Шүүх хуралдааны танхим-6 С.Энхбаяр
5 2020-09-11 15:19 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Д-заал С.Батгэрэл
6 2020-09-22 10:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-6 Н.Оюунтуяа
7 2020-09-22 10:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Уранчимэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Нарангэрэл
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: П.Баярмагнай
Шүүх хуралдааны танхим-6 Н.Оюунтуяа
8 2020-09-09 09:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Л.Ганбаяр
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Бэлгүтэ
2-р танхим Н.Дуламсүрэн
9 2020-09-22 11:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Доржханд
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Мядагбадам
Шүүх хуралдааны танхим-6 Н.Оюунтуяа
10 2020-09-09 11:00 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: М.Мөнхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Дашдаржаа
4-р танхим Н.Дуламсүрэн
11 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ж.Тэгшмандал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: М.Бат-Эрдэнэ
Шүүх хуралдааны танхим-7 С.Энхбаяр
12 Хойшилсон Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : О.Дарханбаатар
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: М.Энхжаргал
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ж.Түвшинзаяа
Шүүх хуралдааны танхим-7 С.Энхбаяр
13 Хойшилсон Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Ч.Ичинхорол
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Т.Дашцэрэн
Хариуцагч: Т.Хонгорзул
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Б.Алтандөш
Нэхэмжлэгч: О.Эрдэнэсайхан
Б-танхим Д.Уранчимэг
14 2020-09-22 13:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ц.Баатаржав
Хариуцагч: Р.Энхболд
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Мөнхдаваа
Шүүх хуралдааны танхим-6 Н.Оюунтуяа
15 2020-09-11 03:37 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим-1 Н.Оюунтуяа
 
Нийт: 49438