-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-09-22 16:40 Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Прокурор: Э.Батзолбоо
Зөрчилд холбогдогч: П.Эрдэнэбат
Зөрчлийн танхим А.Дөлгөөн
2 2023-10-27 15:00 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Х.Ундармаа
Хариуцагч: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, Хамтын ажиллагааны төв
Шүүх хуралдааны танхим-7 Б.Түмэнцэцэг
3 2023-09-25 10:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: Б.Тунамал
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Э.Мягмардорж
Танхим 1 Д.Алтантуяа
М.Оюунцэцэг
З.Тунгалагмаа
4 2023-09-26 10:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Энхзориг
Танхим 1 Т.Жавхлантөгс
М.Оюунцэцэг
З.Тунгалагмаа
5 2023-09-26 10:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Билэгт баялаг ХХК
Хариуцагч: Том татвар төлөгчийн газар татварын улсын байцаагч Ц.Мөнхтуяа
4-р танхим У.Бадамсүрэн
6 2023-09-26 12:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Гомдол гаргагч: С.Лхагвасүрэн
Нэхэмжлэгч: Б.Охиноо
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Содболд
Танхим 1 Д.Алтантуяа
М.Оюунцэцэг
З.Тунгалагмаа
7 2023-09-27 13:30 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Аревамонгол ХХК
Хариуцагч: Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын ахлах байцаагч Д.Батжаргал, байцаагч Б.Төгсжаргал
4-р танхим У.Бадамсүрэн
8 2023-10-02 10:00 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Баяржаргал
Хариуцагч: СХД-ийн Газар зохион байгуулалт алба
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганпүрэв
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : С.Цангилмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Одон
2-р танхим Д.Халиуна
9 2023-10-03 10:00 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сэнтурия Монгу ХХК
Хариуцагч: Татварын ерөнхий газрын Том татвар төлөгчийн газар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Сод-Эрдэнэ
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ц.Тогосмаа
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Х.Алтанхүү
3-р танхим Д.Халиуна
10 2023-09-25 08:40 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Өрнөхжаргал
Танхим 3 Т.Жавхлантөгс
11 2023-09-25 09:00 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Б.Оюун
Танхим 2 Т.Жавхлантөгс
12 2023-10-02 14:00 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Нэшнл койн майнинг ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: АМГТГ-ын Геологи, уул уурхайн Кадастрын хэлтэс
2-р танхим Д.Халиуна
13 2023-09-25 09:15 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Болдбаатар
Танхим 1 Т.Жавхлантөгс
14 2023-09-25 09:30 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Ц.Эрдэнэхуяг
Танхим 3 Т.Жавхлантөгс
15 2023-09-25 09:45 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хүсэлт гаргагч: Д.Наранцэцэг
Танхим 2 Т.Жавхлантөгс