-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 2023-10-23 15:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
2 2023-10-23 15:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
3 2023-11-06 14:30 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Э.Дамдинсүрэн
Хариуцагч: Б.Бадамсүрэн
Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
4 2023-11-08 13:30 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Дэмбэрэлмаа
Хариуцагч: Даваадорж
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Билгүүн
Шүүх хуралдааны танхим - 2 Х.Энхзаяа
5 2023-10-23 16:28 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
6 2023-10-23 16:28 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
7 2023-11-20 13:30 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Хосдельфин -ХХК
Хариуцагч: Оюутэвш -ХХК
Шүүх хуралдааны танхим-6 Ч.Даваасүрэн
8 2023-11-09 13:39 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: С.Оюунбаатар
Хариуцагч: Б.Бат-Өршөөл
Шүүх хуралдааны танхим-5 Ц.Наранчимэг
9 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Б.Ундраа
Хариуцагч: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар
Гуравдагч этгээд: н.Насанбуян
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Батнасан
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Э.Ундармаа
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Г.Баярхүү
Шүүх хуралдааны танхим - 5 Ч.Баярсүрэн
10 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим - 2 З.Доржнамжин
11 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: П.Мягмарбаяр
Хариуцагч: Б.Мөнцэцэг
Шүүх хуралдааны танхим - 2 З.Доржнамжин
12 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Дэлгэрмандах
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Г.Баяржаргал
Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Г.Эрдэнэхүү
Шүүх хуралдааны танхим - 2 З.Доржнамжин
13 2023-11-07 13:30 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: М.Эрдэнэбат
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Д.Мөнгөнцэцэг
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Д.Түвшинжаргал
Шүүх хуралдааны танхим - 1 З.Доржнамжин
14 2023-10-23 12:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим - 2 З.Доржнамжин
15 2023-10-23 12:00 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим - 2 З.Доржнамжин