-
# Хурлын огноо Шүүхийн нэр Оролцогч Танхим Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн
1 Хойшилсон Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Н.Цэцэгдэлгэр
Хариуцагч: С.Отгондэлгэр
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
2 2023-12-04 13:30 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Т.Очгэрэл
Хариуцагч: Ж.Ганбаатар, Т.Очмаа нар
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : З.Янжиндулам
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Манлайжав
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Гэрэлтуяа
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
3 2023-11-15 12:10 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: О.Шинэцэцэг
Хариуцагч: Г.Хаянхирваа
Шүүх хуралдааны танхим - 1 Н.Хангал
4 2023-11-08 13:30 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Ж.Нарангарав
Хариуцагч: Д.Энхбаатар
Шүүх хуралдааны танхим - 2 Х.Энхзаяа
5 Хойшилсон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Монолиакүэст ХХК
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч : Б.Сэр-од
Хариуцагч: Силверлайт ХХК
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Б.Төгөлдөр
Шүүх хуралдааны 1-р танхим Т.Ариунболд
6 2023-10-30 09:00 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Д.Мөнхтайван
Хариуцагч: М.Хүүхайчин
4-р танхим Т.Энхжаргал
7 2023-11-13 13:30 Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Сайхан төмөрт ХХК
Хариуцагч: А.Зул-Эрдэнэ
5-р танхим Л.Энхжаргал
8 Хойшилсон Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нэхэмжлэгч: Алтай ложистик ХХК
Хариуцагч: Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх Том татвар төлөгчийн газар
5-р танхим Б.Мөнх-Эрдэнэ
9 2023-11-10 15:30 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өмгөөлөгч: Э.Чулуунцэцэг
Нэхэмжлэгч: С.Сайнцог
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Ууганбаяр
Шүүх хуралдааны танхим-1 Б.Билгүүн
10 2023-10-23 15:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
11 2023-10-23 15:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
12 2023-10-23 15:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
13 2023-10-23 15:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
14 2023-10-23 15:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг
15 2023-10-23 15:54 Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Шүүх хуралдааны танхим №1 Ц.Оюунбилэг